| Zgjidhë:

  • Ελληνικά
  • English
  • Shqip
  • Pусский
header-banner_sq
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

DUROSTICK D-65

Vetënivelues, ngurtësues, llaç rrafshimi dyshemesh 1 - 10 mm

DUROSTICK D-65

DUROSTICK D-65

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Rethana matje 23 oC dhe 50% R.H.

Forma-Ngjyra

Llaç çimentor nivelimi-Gri

Toksik/ i ndeshëm

Jo

Diametri maximal i kokrës

1 mm

Pretendimi në ujë

6,5 lt ujë në 25 kg pluhur

Trashësia e zbatimit

1-10 mm

Pesha specifike e pluhurit të thatë

1,40±0,05 kg/lt

Pesha specifike e pluhurit të njom

2,00±0,05 kg/lt

Temperatura e zbatimit

Nga +5 °C deri +35 °C

Termorezistenca

Nga -30 °C deri +80 °C

Koha e ngurtësimit të autorrafshimit

45 minuta

Shkelja

Mbas 3 orësh

Pranon mbulim

Mbas 24 orësh

Koha e jetës në enë

30-40 minuta

REZISTENCAT MEKANIKE

Rezistenca në përkulje sipas ΕΝ 13892-2 pas:

•24 orë

2,50±0,50 N/mm2

•7 ditë

4,50±0,50 N/mm2

•28 ditë

6,50±1,00 N/mm2

Rezistenca në shtypje sipas EN 13892-2 pas:

•24 orë

11,00±1,00 N/mm2

•7 ditë

23,00±1,50 N/mm2

•28 ditë

33,00±3,50 N/mm2

CILESITE

Llaç nivelimi i fibër armatosur rregullim dyshemeje, derdhës, vetënivelues, trashësie deri 10 mm, e ngurtësimit dhe tharjes së shpejtë, që nuk paraqet çarje. Dallohet për rezistencat e larta tija, në fërkim, thyerje, goditje dhe gryerje, adezivitin të fuqishëm në çdo shtresë minerale si edhe në punimin e shkëlqyer dhe pompimin e tij. Në bazë të EN 13813 karakterizohet si C30-F6-A6fl.

ZBATIME

DUROSTICK D-65 është ideal për rrafshimin e shpejtë të dyshemeve prej betoni, llaç nivelimi ose mozaik të vjetra që do të vishen me mermere të ngjitura, pllaka, dysheme plastike, moketa, parket etj. Sipërfaqja e lëmuar që ofron, jep mundësinë të ngelet si shtresë përfundimtare për dysheme bodrumesh , pataresh, deposh shtëpiake etj. Lyerja e tyre me hidroizolues me bazë çimento HYDROSTOP FLOOR pas 24 orësh, garanton izolim hermetik dhe si e tillë zbatohet edhe në sipërfaqe të jashtme.

MENYRA E PERDORIMIT

1. Përgatitja e sipërfaqes

Pastrojmë sipërfaqet nga pluhurat, vajrat, yndyrat dhe mbeturina të prishura. Nënshtresat duhet para zbatimit të materialit të astarohen me galaktozë akrilike DUROSTICK D-20 të holluar me ujë, në raport 1:1 (konsumi D-20 është 1lt/5m2). Derdhja e materialit bëhet para se të thahet galaktoza. Konsumi i DUROSTICK D-20 është 1 lt / 5 m2.

2. Zbatimi

Zbrazim DUROSTICK D-65 në ujë të pastër, në raport 25 kg për çdo 6-6,5lt ujë dhe e përziejmë me trapan xhirosh të ulëta, deri sa të krijohet një masë homogjene, pa plisa .

E hapim materialin duke filluar nga cep i dyshemes , duke përdorur një spatullë të madhe llastiku (T) me bisht, duke ndihmuar materialin të shpërndahet njëtrajtësishtë në dysheme . Clirimi flluskave të mundëshme të ajrit përshpejtohet me një fshesë të ashpër pastrim rruge ose me kalimi me rul me gjëmborë.

VEREJTJE

•Për zbatime trashësie deri 30 mm, përdorni pluhurin çimentor autorrafshues të ri DUROSTICK D-64.

•Materiali kur fillon të ngurtësohet nuk duhet të përdoret dhe të përzihet përsëri me ujë.

•Sipërfaqja përfundimtare duhet të mbrohet nga ngrica dhe temperaturat e larta dhe të malakset për 24 orët e në vazhdim.

•Produkti pas ngurtësimit të plotë të tij është i parezikshëm për shëndetin dhe mjedisin.

KONSUMI

Rreth 1,5 kg/m2/mm trashësi shtrese.

AMBALLAZHI

Thesë kartoni 25 kg në paletë 1.200 kg.

DEPOZITIMI


Ruhet në amballazhime të mbyllura mirë, në vënde të thata dhe nën hije, me lagështi të ulët, të paktën 8 muaj nga data e prodhimit.

UDHEZIME PARANDALIMI


Produkti përmban çimento Portland dhe renditet si iritues. Para çdo përdorimi këshillohuni me udhëzimet mbrojtëse në amballazhin e produktit ose në formularin e të dhënave të siguris.