| Zgjidhë:

  • Ελληνικά
  • English
  • Shqip
  • Pусский
header-banner_sq
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

STUKO FUGASH ELASTIKE & HIDROLARGUESE

Pllakash & Mermeresh 1 - 8mm

STUKO FUGASH ELASTIKE & HIDROLARGUESE

STUKO FUGASH ELASTIKE & HIDROLARGUESE

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Rrethana matje 23 °C dhe 50% R.H.

Forma

Pluhur elastik çimentor

Ngjyra

12 nunaca pemanente me mundësi përzjerje

Toksik/I ndezshëm (sipas ΕΝ 88/379)

Jo

Fenomeni i peshës specifike të pluhurit të that

1,20±0,05 kg/lt

Fenomeni i peshës specifike të pluhurit të njom

1,80±0,05 kg/lt

Kërkesa për ujë

0,6 deri 0,8 lt ujë në 4 kg pluhur, relativisht me nuancën

Temperatura e zbatimit

Nga +5 °C deri +35 °C

Termorezistencat

Nga -30 °C deri +90 °C

Koha e jetesës në enë

50 minuta

Tkurrja sipas ΕΝ 12808-4

≤1 mm/m

Koha e stukimit pas ngjijes së pllakave

4 - 8 orë në murë, 24 orë në dysheme, 2-3 orë për ngjitës mpiksje të shpejt në murë, 1 orë për ngjitës mpiksje të shpejt në mure

Shkelja

Pas 4 orësh

Rezistenca në fërkim sipas ΕΝ 12808-2

≤1.000 mm³

Rezistenca në acide

E shkëlqyer

REZISTENCA MEKANIKE

Rezistenc 28 ditëshe, sipas ΕΝ 12808-3, në:

• lakim

5,5 ± 0,8 N/mm²

• thyerje

30,0 ± 1,5 N/mm²

Rezistenca pas 25 ciklesh ngrirje-shkrirje, sipas ΕΝ 12808-3, në:

• lakim

5,5 ± 0,8 N/mm²

• thyerje

30,0 ± 1,5 N/mm²

Thihje uji sipas ΕΝ 12808-5:

• pas 30 min

≤0,1 g

• pas 240 min

≤1,0 g

CILESITE

Stuko elastike antipenetruese dhe antifriz pllakash në formë pluhuri me rrëshira elastike ujë mospërshkuese teknologjie të re dhe filler specifik. Përbën një produkt inovativ pasi është mbushësi i parë përkulës i fugave. Paraqet rezistenca të larta mekanike, nuk krijon çarje nën kushtet më të vështira mjedisore, paraqet rezistenc të shkëlqyer ndaj acideve, alkaleve, pastruesve të fuqishëm gjithashtu dhe ndaj disa tretësve dhe ujit të klorinuar.

Ka punimshmëri të shkëlqyer dhe krijon adezivitet të pathyeshëm në anët e fugave.

Nuk njolloset nga njollat ujore dhe yndyrore si njollat prej ujit, kafes, vajit, verës, etj. Parandalon krijimin e mykut, kërpudhave, dhe baktereve. Përbën produkt plotësisht miqësor ndaj përdoruesit dhe mjedisit. Renditet në kategorin CG2 sipas EN 13888.

ZBATIMI

Stukua elastike e fugave të pllakave DUROSTICK përbën suplementin llogjik të bashkëngjitjes elastike të pllakave (me ngjitës elastik standartesh S1 ose S2).

Eshtë e përshtatshme për ç’do lloj stukimi fugash pllakash , granitesh, mozaik xhamor, memeresh gjithashtu dhe si matërial riparimi stukosh të vjetëra të konsumuara pllakash me plasaritje fijore të dukëshme. Zvendëson plotësisht dhe hidroizolon në mënyrë perfekte nën parantezën se stukot e vjetëra të fugave do të shkulen në mënyrë të kujdesëshme në thellësi të paktën 3mm dhe do të pastrohet himtësisht nënshteresa e fugës.

Eshtë e përshtatëshme për përdorim të brëndshëm dhe të jashtëm gjithashtu dhe në mjedise të cilat nënshtrohen në kërkesa higjenike të larta. Ideale për stukimin e fugave në veranda, taraca, ngrohje në dysheme, kartonxhes, panele çimentore dhe në përgjethsi në mjedise të cilat nënshtrohen në mbingarkesa të theksuara temperaturike dhe mekaniko-inxhinjerike .

MENYRA E PERDORIT

1. Përgatitja e sipërfaqes

Largojm nga sipërfaqia e pllakave mbetjet e mundëshme prej ngjitësit dhe pastrojm fugat me sfungjer të njomë. Në mjedise të jashtme këshillohet ç’do 20 m² krijim fugash bymehje dhe mbushja e tyre me vulosës elastomerik poluretanik DUROFLEX-PU, pasi ka paraprihrir astarim me PRIMER-PU, duke filluar nga thellësija dhe duke përfunduar në sipërfaqen e pllakave.

Gjithashtu, si në mjedise të brëndëshme ashtu dhe në të jashtme, këshillohet të lijen fuga perimetrike 8-10 mm në takimin e sipërfaqeve horizontale me ato vertikalet dhe të vulosoen me të njëtën procedur me të cilën vulose fugat e bymehjes,

në mënyrë që të minimalizohet akoma më tepër presjoni mbi fugat nga bymehje-tkurrjet

2. Zbatimi

Përzjejm 4 kg pluhur në 0,6 - 0.8 lt ujë dhe përzjejm me trapan xhirosh të ulëta, deri sa të krijohet një mas homogjene, e trash, pa plisa. Lëmë përzjerjen të piqet për 5-10 minuta dhe përzjejm në mënyrë perjodike, duke mos shtuar më ujë. Përhapim përzjerjen duke përdorur shpatull llastiku dhe presojm me drejtim djagonal kundrejt fugave të pllakave, duke mos lënë boshllëqe dhe prapambetje. 10-15 minuta pas zbatimit të saj (relativisht me kushtet kohore) largojm prapambetjet me sfungjer të butë. Fund, kur matëriali tl ashpërsohet pastrojm sipërfaqen e plakave me një pëlhurë të butë ose me pastruesin biopërçarës Epoxy Grout Cleaner, ose në tjetër rastë me pastrues acidor pllakash të DUROSTICK pasi të kenë kaluar 20 ditë (në akord me udhëzimet e përdorimit të pastruesit aciidorë). Veglat pastrohen menjëherë pas përdorimit të tyre me ujë.

KUJDES

• Shmangni stukimin në temperatura më të larta se 35°C, me ekspozim të drejtpërdrejt me djellin, për shmangjen e çarjeve.

Në se është e pamundshme, mbuloni me zhak të lagur ose shkumdeti stukimin e njomë.

• Në se pllakat janë cotto, thithse ose rustik, këshillohet të kalohen me 2 shtresa antipenetrues të lyeshëm DUROSTICK D-29 ose DS-275 NANOPROOF MARMODUROSTICK, për pastrim më të lehtë dhe shmangjen e njollosjes nga mbetjet e stukove të fugave.

•Nuk lejohet shtimi asnjë lloj tipi galaktoze.

DEPOZITIMI

Rruhet në amballazhim të mbyllur mirë, në mjedise të thata dhe me hije, lagështire të ulët, për të paktën 8 muaj nga data e prodhimit.

UDHEZIME PARANDALIMI

Produkti përmban çimento Portland dhe renditet si iritues. Para çdo përdorimi këshillohuni me udhëzimet mbrojtëse në amballazhin e produktit ose në formularin e të dhënave të siguris.

AVANTAZHE

• Jetëgjatësi dhe elasticitet i lartë

• Adezivitet i pathyeshëm

• Antipenetrim i shkëlqyer dhe transpirim i cili parandalon penetrimin e lagështirës dhe pasojat e saj.

• Gjatë stukimi të fugave të sipërfaqeve të brëndëshme me stuko elastike fugash, fugat e bymehjes çdo 20m2 nuk gjykohen të domosdoshëm. Gjithsesi fugat perimetrike të bymehjes janë të domosdoshëme dhe në këtë rastë.

• Vetëpastruese

• Nuk çngjyroset dhe nuk përthith ndotjet atmosferike të mjedisit.

• Nuk nevojitet shtimi galaktozave përmirsuese akrilike për shtim elasticiteti.

• Stukot me ngjyrë të hapur të fugave në dysheme pastrohen shumë lehtë për shkak të antipenetrimit dhe hiroizolimit të tyre.

AMBALLAZHI

Kuti kartoni e cila përmban 5 qese 4 kg

KONSUMI


Në tabelën e mëposhtme referohet konsumi indikativ, analogjikisht me gjerësin dhe thellësin e fugës.

PERMASAT E PLLAKAVE
(në cm)

TRASHESIA E PLLAKES
(në mm)

GJERESIA E FUGES
(në mm)

KONSUMI
(në gr/m²)

2 x 2

4-6

1

750-900

10 x 10

6-8

2

400-550

10 x 20

6-8

3

350-500

30 x 30

8-10

4

400-550

40 x 40

8-12

7

550-800

50 x 50

8-12

7

450-750