| Zgjidhë:

  • Ελληνικά
  • English
  • Shqip
  • Pусский
header-banner_sq
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

DUROSTICK DS-220

Hidroizoleues elastomerik taracash me 8 vjet garanci

DUROSTICK DS-220

DUROSTICK DS-220

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

Forma - Ngjyra

Pastë e trash – E bardh

Elasticiteti (sipas ASTM D 412)

Pas pjekjes 8 ditëshe dhe në membran trashësie 1mm, zgjatimi drejt thyerjes u gjëndë 400%

Pesha specifike

1,40±0,05 kg/lt

Hidroizolimi i plot

7 atm sipas DIN 1048

Rezistenc në lagështirë

Të paktën 8 vjet

Temperatura e zbatimit

Nga +8 °C deri +30 °C

Termorezistenca

Nga -30 °C deri +100 °C

B.O.F. (Bashkime Organike Fluturuese): Vlera kufitare e përmbajtjes maksimale në B.O.F. të K.E. (udhëzimi 2004/42/KE) për produktin konkret (kategoria A/γ: “mbulesa për muratura të jashtme nënshtrese minerale”, tipit Y): 40 gr/lt (2010). Produkti i gatshëm për përdorim përmban maksimalisht 17 gr/ lt B.O.F.

CILESITE

Kallçuk elastoemerik akrilik ilyeshëm për taraca me kërkesa të larta hidroizolimi . Krijonë një membran të bardhë mbrojtëse me adezivitet të shkëlqyer në nënshtres .Për shkak të shkallës së lartë të elasticitetit të tij mund të përthithi gjithashtu dhe tkurrjo-bymejet e theksuara pa armatur shtesë.Mbronë sipërfaqet nga lagështira e cila prek armaturën e betonarmes.

AVANTAZHET

• Dalloet për rezistencën e shkëlqyer në kushtet ekstreme kohore, duke ruajtur cilësitë e tij në temperatura nga -30 oC deri +100 oC.

• Rezistent ndaj gazrave gryerëse të atmosferës, dioksidit të karbonit, oksid squfuri, klorideve, etj.

• Përmbanë filtra të generatës të re UV me rezultat rezistencën shumvjeçare të tij kundrejt veprimtaris katastrofike të rezeve djellore.

• Ofronë mundësinë e shkeljes pa u ngjitur. Ka zotësi të madhe vulosje plasaritjesh të nënshtresës dhe nuk çahet nëse krijoen të reja.

• Shfaq rezistencë të shkëlqyer gjithashtu dhe në pellge ujrash.

• Zvogëlonë në mënyrë të rëndësishme përthithjen e temperaturës nga taraca me të paktën 10 oC.

• Minimalizonë rezikun e mbledhjes së lagështirës në nënshtresë dhe zhvillimit të mykut në brëndësi pasi është i depërtueshëm nga avujt.

ZBATIME

DUROSTICK DS-220 lyhet lehtësishtnë taraca, çati të cilat do të vishen me tjegulla, cepa, maja, bashkime me tulla taracash, ballkone, saksi dhe çati tjegullash. Këshillohetpër nënshtresa si: betonarme, mozaik çimento, sipërfaqe druri, amiantoçimento, panele çimentore.

MENYRA E PERDORIMIT

1. Përgatitja e sipërfaqes së re

Largojmë me furç të ashpër dhe ujë pigat e kalbura, llaçrat dhe baltrat. Largojm nxirjet me DUROSTICK CLEANER D-95 ose me hollim klorini në ujë me analogji 1:1. Në vazhdimsi shplajmë mirë me ujë të bollshëm. Sipërfqet për hidroizolim do duhet të jen të thata dhe të mos kenë rënë ujra të paktën në 48 orëte fundit, për shmangjen e bllokimit të lagështirës sipërfaqsore.

2. Përgatitja e rihdroizolimit

Α) Në se ka paraprir hidroizolim me serë dhe kartoserë, e heqim me ndimën e një shpatulle metalike të gjërë dhe përdorimin pararel të flakhedhësit. Për hidroizolues elastomerik të kalburë, ndiqet e njëjta rrugë largimi.

Β) Për hdroizolim të çngjiturë të padukshëm, identifikojmë pikat duke përdorur llastik ujitje, duke hedhur ujë nga lartësi 1 metër në të gjithë sipërfaqen do të dallojmë se tingulli ndryshonë në pikat ku ekzistojnë fllucka të cilat nuk janë të dukshme. Pas shënimit të pikave të cilat do të shkulen, i heqim ato me ndihmëne një thikë të mpërhet metalike dhe një pince.

3. Zbatimi

Para zbatimit të hidroizoluesit lyejm me rul me stabilizuesin mikromolekular ujë hollues DUROSTICK AQUAFIX siç është ose me Astar Tretësi DUROSTICK të holluar 50% me THINNER 101. Alternativisht hollojm DS-220 1:1 me ujë në mënyrë që ta përdorim si astar, nëse nuk ekzistojn pika të kalbura në tarac dhe shtrojmë me rul.Pasi të thithet dhe të thahet, identifikojm plasritjet fijore të mundëshme 0,1-0,4 mm të cilatveçanërishtë i kalojmë me 1-2 shtresa të njëpasnjëshme deri sa të vulosen plotësishtë. Në se trashësia e çarjeve është sipërfaqsore 0,5-1mm, këshillohet fillimisht vulosja me stuko akrilike elastomerike DUROSTICK në tubet me ndihmën e një shpatulle metalike.

Në vazhdimsi ndjekin 2 shtresa me matërialin hidroizolues në mënyrë vendoer. Hidroizolimi kompletohet me mbulimin me 2 shtresa të njëpasnjëshme me DUROSTICK DS-220. Shtresa e dytë kalohet në mënyrë të kryqëzuar pasi shtresa e parë të thahet dhe të bëhet e shkelshme.

KUJDES

Të evitohet zbatimi i hidroizoluesitnë qoftë se ekziston mundësi rënie shiu në 24 orët në vazhdim.

KONSUMI

1,0 - 1,5 kg/m² për dy shtresa në bazë të nënshtresës

DEPOZITIMI

Ruhet në mjedise të mbrojtura nga ngricat në enë të mbyllura për të paktën 18 muaj nga data e prodhimit.

UDHEZIME PARANDALIMI

Produkti nuk ka nevojë për asnjë shënjë rezikshmërie, në bazë të legjislacionit evropian dhe kombëtar në fuqi.Por rekomandohet të ruhet largë nga fëmijët.Në rast gëlltitjeje kërkoni menjëherë këshilla mjekësore, duke treguar enën ose etiketën.

AMBALLAZHI

Enë 5, 15 & 25 kg