| Zgjidhë:

  • Ελληνικά
  • English
  • Shqip
  • Pусский
header-banner_sq
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

DUROPOXY 32 nuancash te gateshme

Ngjitës epoksid & stuko pllakash me 2 përbërës

DUROSTICK EPOXY 32 nuancash të gatëshme

DUROSTICK EPOXY 32 nuancash të gatëshme

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Rethana matje 23 °C dhe 50% R.H.

Forma - Ngjyra

Α (rëshira) - Past e dëndur - 32 nuanca të zgjedhura
Β (ngurtësuesi) - Lëng - Ngjyrë mjalti

Persha specifike e përzjerjes

1,65±0,05 kg/lt

Analogjia e przjerjes

12 pjes Α / 1 pjes Β

Koha e jetës në enë

2 orë në 20 °C, 1 orë në 40 °C

Temperatura e zbatimit

Nga +10 °C deri +35 °C

Termorezistenca

Nga -40 °C deri +110 °C

Shkelja

Pas 16 orësh në 23 °C

Tkurria

Zerike

REZISTENCA MEKANIKE

Rezistenc 28 ditëshe, sipas EN 196-1 në:

• përkulje

29.0 N/mm²

• thyerje

58,0 N/mm²

Rezistenc 7 ditëshe, sipas DIN 18156 në:

• shkëputje

3,5 N/mm²

CILESITE

Stuko me 2 përbërës me 32 nuanca të gatshëme, pa hollues, me bazë rrëshirëra epokside dhe inerte silicike të holla.

Eshtë rezistente ndaj acideve, alkaleve, dhe pastruesve të fuqishëm, në shumicën e hollusve organik gjithashtu dhe ndaj ujit të κloruar ose me kripë.

Shfaq punimshmëri të shkëlqyer, ngjitshmëri të madhe në anët e fugës dhe është plotësisht hidroizolues, pa u njollosur.

Nuk është përthithës, nuk lejon zvillimin e baktereve, pastrohet lehtësisht në bazë të përditëshme, dhe është gjithashtu rezistent në kushtet e higenës të rrept .

Eshtë e përshtatshme për gjerësi fugash 1-10 mm, dhe sipërfaqia përfundimtare është absolutisht e lëmuar, si porcelani.

Para ngurtësimit pastrohet lehtësisht me ujë të vakët.

Renditet në kategorin RG, sipas EN13888.

ZBATIME

ΕPOXY 32 nuancash të gatshëme është e përshtatshme për granit të llustruar - pllaka kudo që estetika kërkonë fugë të bardhë ose ngjyrë të çelurë ku nuanca nuk do të ndryshoj nga njollat dhe ndotjet.

Gjithashtu përdoret për stukim fugash mermeresh, duke parandaluar thithjen e ujit dhe ndotjeve, në të kundërt me pluhurat e stukimit me bazë çimentore.

Rekomandohet për skulpura mermeri dhe për mozaike në pishina, mjedise notimi dhe WC publike .

Zvëndëson stukot e gryera të fugave me bazë çimenton në pishina, kurë më parë kemi shkulur të vjetrën në thellësi 3-4 mm.

Gjithashtu ngjitë shkëlqyer ç’do zbatim në mermer.

MENYRA E PERDORIMIT

1. Përgatitja e sipërfaqes

Largojm nga fugat dhe sipërfaqija e graniteve ose mermereve mbeturinat e mundëshme të ngjitësit me bazë çimenton dhe pluhurat.

2. Zbatim pllakash - granitesh

Fugat mbushen me shpatull llastiku, duke e hapur dhe duke shtypur diagonalisht me fugat, pa lënë boshllëqe dhe prapambetje.

Gjatë kohës së montimit mermereve (këshillohet ngjitës mermeresh D-23 i DUROSTICK), zbatojm me shpatull në anët e mermereve EPOXY-në, në mënyrë që harimë vulosje dhe hidroizolim 100%.

Me këtë mënyrë parandalohet, veçanërishtë në mjedise të jashtme hyrja e ujit nga fugat e mermereve.

Sipërfaqa e shëndritshme e EPOXY shkonë plotësisht me mermeret e llustruara

PASTRIMI I SIPERFAQES

Kur ΕPOXY ka «tërhequr» lehtësisht largojmë prapambetjet filestare me një sfungjer të ashpër të njomë.

Më pas vazhdojmë me pastrimin përfundimtar me sfungjer të butë të pastër të cilin e shplajmë me ujë të vakët. Shtimi i alkolit deri në 10% lehtëson pastrimin.Për pastrim më të thjesh dhe të shpejtë përdorni BIOCLEAN EPOXY GROUT CLEANERDUROSTICK.

KONSUMI

Për stukim fugash 0,2 - 3.0 kg / m², analogjikisht me trashësin e pllakave dhe gjerësin e fugës.

DEPOZITIMI

Rruhet në mjedise të thatë dhe me hije, lagështire të ulët, për të paktën 14 muaj nga data e prodhimit.

UDHEZIME PARANDALIMI


Produkti karakterizohet si iritues. Këshillohet të rruhet largë nga fëmijët. Para përdorimit këshillohuni me udhëzimet e parandalimit në etiketën e produktit ose në formularin e të dhënave të siguris.

VEREJTJE

• Fugat e shkoqura ose të çara me bazë çimenton, shkulen në thellësi 3-4 mm. Pasi janë pastruar në mënyrë të kujdesëshme anët e pllakave dhe largohen pluhurërat, mbushim me EPOXY, si më lartë.

• Pishinat me temperatur mjedisi +20 °C dhe lartë, mund të përdoren pas 2 ditësh, por poshtë +20 °C pas 4 ditësh. Produkti pas përforcimit të tij të plot, është i pa rezkshëm për shëndetin dhe mjedisin.

• Sistemet epoxy janë të ndjeshme në temperaturën dhe lagështinë e ambientit deri në ngurtësimin e plotë të tyre. Temperatura e shtuar ka si rezultat uljen e kohës së jetës së masës, kurse lagështia e lartë paraqitjen e vëndeve të erëta ose të çngjyrosura në sipërfaqe. Pas përzjerjes së 2 përbërësve dallohet ritje një ritje temperature në përzjere.

• Produkti pas ngurtësimit të plotë të tij është i pa rezikshëm për shëndetin dhe mjedisin.

AMBALLAZHI


Kuti kartoni 12 cop. 500 gr (A+B). Enë 5 Kg (A+B)

REZISTENCA KIMIKE

EMRI

PERQENDRIMI

THITHJA %

VEREJTJE

Acid laktik

10%

2,6

Nuk ka ndikim

Acid sulfurik

10%

3,6

Nuk ka ndikim

Acid sulfurik

50%

2,1

C’ngjyrosje

Acid nitrik

10%

3,1

Nuk ka ndikim

Acid acetik

10%

6,4

Nuk ka ndikim

Acid hydrochloric

10%

1,9

C’ngjyrosje e lehtësishme

Acid hydrochloric

37%

6,5

C’ngjyrosje

Acid fosforik

10%

2,5

C’ngjyrosje e lehtësishme

Amoniak

10%

2,4

Nuk ka ndikim

Hidroksid natriumi

10%

1,3

Nuk ka ndikim

Hidroksid natriumi

10%

1,6

Nuk ka ndikim

Naft e lehtë

-

0,5

Nuk ka ndikim

Etanol

15%

1,7

Nuk ka ndikim

Etanol

96%

7,7

Nuk ka ndikim

Etanol+Acid acetik

(15%-3%)

2,6

Nuk ka ndikim

ΜΙΒΚ

-

2,1

Nuk ka ndikim

Ξυλόλιο

-

0,9

Nuk ka ndikim