| Zgjidhë:

  • Ελληνικά
  • English
  • Shqip
  • Pусский
header-banner_sq
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

RUST FREE POWDER

Mbrojtje çimentore antigryerrëse armature

RUST FREE POWDER

RUST FREE POWDER

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Rethana matje 23 oC dhe 50% RH

Forma - Ngjyra

Pluhur çimentor - I kuqeremt

Fenomeni i peshës të pluhurit të thatë

1,45 ± 0,05 kg/lt

Fenomeni i peshës të pluhurit të njomë

1,95 ± 0,05 kg/lt

Pretendimi në ujë

1,1 lt ujë në 5 Kg pluhur

Temperatura e zbatimit

Nga +5 °C deri +35 °C

Koha e jetës në enë

1 orë

Tkurrja

Zerike

Rezistenca në erozion Mjedisi
(provë vranësirë kripe sipas ΕΝ ΙSO 9227)

E shkëlqyer, > 200 orë pa gryerje

REZISTENCAT MEKANIKE

Rezistencë 28 ditësh sipas EN 196-1 në

• përkulje

6,0 ± 0,8 Ν / mm

• shtypje

40,0 ± 5,0 Ν / mm

CILESITE

Parandalues çimentor gryerrje për lyerje armature betonarmeje me antigryerrës të fuqishëm në sintezën e tij, mbronë armaturën e betonarmes nga sulmimi nga ngryshku i cili krijohet nga depërtimi i lagështirës ose ujit. RUST FREE POWDER hidroizolon armaturën dhe e mbron nga reziku i gryerrjes. Për shkakë të cilësive të larta ngjitëse të tij funksionon dhe si nënshtresë lidhje ndërmjet betonit të ri me të vjetrin ose llaçit.

ZBATIMI

RUST FREE POWDER është i domosdoshëm për mbrojtjen e armimit të betonit të pa mbuluar që për shkak të karbonizimit, derdhje e mangët dhe dëme nga termetet. Gjithashtu rekomandohet zbatimi preventiv i tij veçanarisht në mure të holla prej betoni, për mbrojtjen e hekurit të armimit, në ambient me lagështi të përhershme . Eshtë i përshtatshëm edhe si urë adeziviteti ndërmjet betonit të vjetër dhe të riut.

MENYRA E PERDORIMIT

1. Përgatitja e sipërfaqes

Armatur çeliku: Pastrojmë armimin nga ndryshku, pluhurat (fig. 2), vajrat ne shkallë Sa2 1⁄2 sipas DIN 55928-4.

Betonarme: Pastrohen sipërfaqet nga materiale të kalbura, pluhura dhe vajra dhe të lagen mirë.


2. Zbatimi

Shtojmë RUST FREE POWDER në ujë, në raport RUST FREE POWDER: ujë, 4:1 sipas vëllimit, duke e përzier deri sa të krijohet një masë homogjene, kaq e trashë sa të qëndroj në furçë ose penel pa pikuar.

Si shtresë antigërryese

Materiali zbatohet me penel në dy shtresa trashësie 1 mm secila me diferencë 2-3 orë ndërmjet tyre.

Në sipërfaqe betonarmeje

Ndiqet e njëjta mënyrë pasi të largohen materialet e kalbura dhe të laget mirë.

Si urë adeziviteti

Shtresa e materialit trashësi 2 mm duhet të jetë e njomë gjatë periudhës së bashkimit të betonit të vjetër me të riun ose suvas.

KONSUMI


Si mbrojtje antigryerrëse armatimi: 70 - 120 gr/m armature.
Si shtres lidhëse: 2 kg/m2.

DEPOZITIMI


Ruhet në vende të thata dhe nën hije, të mbrojtura nga lagështia, të paktën 12 muaj nga data e prodhimit.

UDHEZIME PARANDALIMI


Produkti përmban çimento Portland dhe renditet si iritues. Para çdo përdorimi këshillohuni udhëzimeve mbrojtëse në amballazhim të produktit ose në formularin e të dhënave të sigurimit.


AMBALLAZH

Kuti kartoni 12 copë 1 kg
Enë: 5 kg