| Zgjidhë:

  • Ελληνικά
  • English
  • Shqip
  • Pусский
header-banner_sq
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

HYDROSTOP ROOF

Hidroizolues i bardhë çimentor taracash

HYDROSTOP ROOF

HYDROSTOP ROOF

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Rethana matje 23 oC dhe 50% RH

Forma-Ngjyra

Pluhur çimentor - I bardhë

Toksik/i ndezshëm sipas ΕΝ88/379

Jo

Fenomeni peshës të pluhurit të thatë

1,02±0,05 kg/lt

Fenomeni peshës të pluhurit të njomë

1,60±0,05 kg/lt

Diametri maksimal i kokrës

0,5 mm

Kërkesa për ujë

3,3 lt ujë në 11 kg pluhur

Temperatura e zbatimit

Nga +5 °C deri +35 °C

Termorezistenca

Nga -35 °C deri +90 °C

Koha e jetës në enë

2 orë

Trashësia e zbatimit

1 mm/shtresë

Shkelja

Pas 3 orësh

Hidroizolimi sipas DIN 1048

Nën presion uji deri 7 Atm (kg/c

Reflektimi në rezatimin djellor sipas ASTM E 903-96 & ASTM G 159-98

82 [SR%]

CILESITE

Hidroizolues elastik, pluhur i bardhë i çertifikuar nga universiteti Athinës, (Reparti fizikës, Sektori i Zbatimeve Fizike) si matërial i ftohët termopërçueshmërie të ulët, me tregues reflektimi të lartë (Reflektimi Total: 0,82 i cili përzihet vetëm me ujë, duke ofruar hidroizolim jetë gjatë. Përbëhet prej çimento rendimenti të lartë, inerte të përzgjedhur kuartzi, rrëshira akrilike dhe elastomerike hidrolarguese. HYDROSTOP ROOF, është një hidroizolues taracash novator që zbatohet lehtë me rul ose furçë, pa u astaruar, në sipërfaqe të qëndrueshme dhe të lagura mirë. Eshtë i depërtueshëm tek avujt e ujit pa qënë hidropërshkues, duke siguruar një koeficient qëndrushmërie termopërçushmërie (λ) të hidroizolimit të taracës. Membrana rezistente elastike që krijohet pas 2-3 shtresash, ka adezivitet të shëlqyer dhe lidhë çarjet të holla (pasi të ketë paraprihr vendosja e fashos vetëngjitëse DS- 230). Paraqet rezistencë të lartë në rezatimin diellor dhe mbron nga ngrica dhe pellgjet , duke mos lejuar prishjen e ardhshme të betonit.

ZBATIME

HYDROSTOP ROOF përdoret kryesishtpër hidroizolimin e taracave në sipërfaqe të përgatitura mirë në 2-3 shtresa trashësie 1 mm, duke siguruar mbrojtje dhe rezistencë në kohë. Gjithashtu hidroizolon bodrume para mbushjes me dhe (balt) të tyre, dhe është i përshtatshëm edhe përdorimtë brëndshëm për hidroizolim të mëvonshëm të tyre pasi të hiqet suvaja në gjithë lartësinë që paraqetlagështi. Ideal për hidroizolimin e sipërfaqeve që paraqesin ose që mund të paraqesin çarje shumë të holla nga bymymtkurjet dhe tronditjet, siç janë ballkonet, depozita uji mbitokësore, pishina. Rekomandohet edhe për hidroizolimin e sipërfaqeve para ngjitjes së pllakave. Shtimii pigmenteve në fomë pudre DUROCOLOR POWDER-C në ujin e përzierjes të HYDROSTOP ROOF në doza të parapeshuara 96 nuancash të paçngjyrosura, krijon në kombinim ideal hidroizolimi të ngjyrosur jetë gjatë, për zbatime të shumta.

MENYRA E PERDORIMIT

1. Përgatitja e sipërfaqes

Në rastin e taracës ku në të cilën nuk është bërë në të shkuarën hidroizolim,largojmë nga sipërfaqja pluhurat,ajrat, yndyrat, materialet e prishura dhe myshqet. Kudo ku nevojitet regullimi i sipërfaqeve (rrafshimi ose krijimi i nivelimeve) astarojmë me galaktozë akrilike D-20DUROSTICK dhe para se të thahet përhapim llaç nivelim dyshemeje me armim fibre DUROSTICK D-6 ose llaç nivelim dyshemeje autorrafshuese të ngurtësimit të shpejt të DUROSTICK D-64 ose llaç nivelim dyshemeje tradicionale (çimento me rërë lumi, në raport 1:3) e përforcuar me D-20DUROSTICK në raport 1:1 me ujë. Në vëndet ku ka çarje intensive 0,5-1mm astarojm me astar mikromolekular stabilizues pa tretës AQUAFIX. Pas tharjes së matërialit, stukojm me HYDROSTOP ROOF në mënyrë vendore. Në pikat me çrje më të theksuara gjerësije 1-3 mm, rekomandohet të kryhet më parë astarim me PRIMER-PU dhe në vazhdim vulosja me DUROFLEX-PUDUROSTICK. Në qoftë se ekzistojnë çarje të dëndura, gjërësie 3 mm e lartë riparojm problemin dule derdhur në të rëshirë epokside injektimi D-33DUROSTICK

VEREJTJE

Për taraca që pësojnë ngarkesa dhelodhje të veçanta ose kanë sipërfaqe mbi 60 m2 rekomandohet të vendoset dhe të bashkangjitet rjetë xhamore alkaloluftuese , DUROSTICK DS-460 (me hapje 4x4mm, 60gr/ m2), gjatë zbatimit të shtresës së parë të njomë dhe të ndjekin patjetër edhe dy shtresa të tjera . Me këtë mënyrë sigurohet hidroizolim ideal me rezistencë të paktën 15 vjet.

2. Përgatitja e rihidroizolim

a) Kartoser e ç’ngjitur e largojmë me ndihmën e spatullës së gjërë metalike dhe paralelisht me përdorimin e flakë hedhësit.

b) Hidroizolues elastomerik t ë prishura ose të çngjitura i largojmë me të njëjtën mënyrë.

Pjesët e çngjitura të padukshme i gjejmë duke përdorur lastik vaditjeje, duke hedhur ujë nga lartësi 1 m në gjithë sipërfaqen. Do të vërejmë se tingulli ndryshon në pjesët ku ekzistojnë flluska që nuk janë të dukshme. Pasi të shënohen pjesët për çngjitje, i largojmë me ndihmën e një thike të mprehtë metalike dhe pincë.

c)Shtresa të vjetra hidroizoluesi çimentor por të ngjitura mirë, pasi të pastrohen me ujë nga pluhurat lyhet me HYDROSTOP ROOF.

3. Zbatimi

HYDROSTOP ROOF zbatohet në sipërfaqe të lagura mirë por pa pellgje në 2-3 shtresa të kryqëzuaratrashësie 1 mm secila, me rul bojrash plastike ose furç. Zbrazim përmbajtjen e thesit në ujë të pastër, në raport 11 kg HYDROSTOP ROOF në 3 ,3 lt u jë .P ër zi ej më me trapan xhirosh të ulëta me pajisjen e përshtatshme përzierje hidroizolues deri sa të krijohet një masë homogjene pa plise, kaq e holl sa të qëndrojë në furç ose në rul sa të mos pikoj. Masa ngelet e punueshme për 2 orë. Shtresa e dytë dhe e tretë mund të zbatohenakoma edhe brenda 2-3 orësh pa lagie.Zbatimi nuk duhet të bëhet në temperatura me të ulëta se +5 oC dhe me të mëdha se +35 oC, dhe duhet të jemi të sigurtë se nuk do të bie shi për 12 orët e mëvonshme. HYDROSTOP ROOF nuk ka nevoj për shimin asnjë lloj galaktozepërmirsuese. Gjatë zbatimit të materialit në muajt e beharit, shtresa e fundit duhet të mbrohet nga rezatimi theksua djellor, tëzbatohet gjatë orë të mbasditës dhe të laget pas 12 orësh me qëllim që të evitohet dehidratimi i parakohëshm.

KONSUMI

1 kg/m2/mm trashësi shtrese.

DEPOZITIMI

Ruhet në vënde të thata dhe nën hije, me lagështi të ulët, të paktën 12 muaj nga data e prodhimit.

UDHEZIME PARANDALIMI

Produkti përmban çimento Portland dhe renditet si iritues. Para çdo përdorimi këshillohuni udhëzimeve mbrojtëse në amballazhim të produktit ose në formularin e të dhënave të sigurimit.

VEREJTE

Produkti pas ngurtësimit të është i parezikshëm për shëndetin.

AMBALLAZHI

Thesë letre 11 kg në paletë 594 kg.