| Zgjidhë:

  • Ελληνικά
  • English
  • Shqip
  • Pусский
header-banner_sq
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

DUROSTICK No 39

Hidroizolues elastomerik taracash

DUROSTICK No 39

DUROSTICK No 39

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Nuancat

E bardhë, ngjyrë tjegulle

Pesha specifike

1,45±0,05 gr/ml

Elasticiteti

(sipas ASTM D 412): Pas pjekjes së 8 ditëve dhe në membranë trashësie 1 mm, zgjatja gjatjë shkatërimit u gjet 300%

Hidroizolim i plotë

7 Αtm sipas DIN 1048

Rezistenca në lagështi

Të paktën 5 vjet

Temperatura e zbatimit

Nga +8 °C deri +30 °C

Termorezistenca

Nga -20 °C deri +80 °C

Kontrolli laboratorik ΥΠΕΧΩΔΕ (ΚΕΔΕ 1580/243)

B.O.F. (Bashkime Organike Fluturuese): Vlera kufitare e përmbajtjes maksimale në B.O.F. të K.E. (udhëzimi 2004/42/KE) për produktin konkret (kategoria A/γ: “mbulesa për muratura të jashtme nënshtrese minerale”, tipit Y): 40 gr/lt (2010). Produkti i gatshëm për përdorim përmban maksimalisht 35,1 gr/ lt B.O.F.

CILESITE

Hidroizolues akrilik, eleastik taracash,me adezivitet të lartë, pa tretës. Krijon një membranë të kompakte, të pa përshkueshme nga uji, pa bashkime, me rezistencë dhe jetë gjatësi ndaj kushteve kohore .Mbulon shumë mirë çarjet ë holla dhe çarje të vogla.Ruan elasticitetin e tij në temperatura nga -20 oC deri në +80 oC dhe nuk lejon bymymtkurjet e mundshme në të ardhmen, të krijojnë probleme nga lagështia.Bardhësia e madhe zvogëlonë në mënyrë të rëndësishme thithjen e nxehtësisë nga taraca dhe ulë temperaturën deri 10 oC.

ZBATIME

DUROSTICK No 39 lyhet lehtësishtnë taraca , çati që do të mbulohen me tjegulla, në qoshe, bashkime me taracoplumb, përdoret edhe për hidroizolim çarjesh lokale.

MENYRA E PERDORIMIT

1. Përgatitja e sipërfaqes së re

Pastrojmë me furçë të ashpër dhe ujë materialet e kalbëzuara dhe baltrat . Errësirat largohen me DUROSTICK CLEANER D-95 ose me hollim klori në ujë, në analogji 1:1.

2. Përgatitja e rihidroizolimit

A) Në qoftë se është bërë hidroizolim me serë dhe kartoserë, i heqim me ndihmën e shpatullës së gjërë metalike dhe përdorimin paralelel të flakëhedhësit. Për hidroizolues elastomerik të kalbur ose të çngjitura ndiqet e njëjta mënyrë largimi.

B) Për hidroizolim të çngjitur të padukshëm , gjëjmë pikat duke përdorur llastik vaditjeje, duke hedhur ujë nga lartësi 1 m në gjithë sipërfaqen. Do të vëzhgojmë se tingulli ndryshon në vënde ku ekzistojnë flluska që nuk janë të dukshme. Pasi të shënohen vëndet që janë për çngjitje, i largojmë me ndihmën e një thike të mpërhet dhe një pince.

3. Zbatimi

Para zbatimit të hidroizoluesit lyejm me rul me astarin mikromolekular stabilizues hollimi me ujë AQUAFIX siç është ose astar tretësi të holluar 50% me THINNER 101 të DUROSTICK, alternativisht hollojm No 39 në përpjestim 1:1 me ujin në mënyr që të përdoret si astar, në se nuk ekzistojn pjes të kalbura në tarac dhe shtrojmë me rul, pasi të përthithet dhe të thahet gjejm plasaritje e mundëshme fijore 0,1-0,4 mm të cilat veçanërisht i lyejm me një deri në dy shtresa të njëpasnjëshme deri sa të vulosen plotësisht, nëse gjerësia e çarjeve është sipërfaqsore 0,5-1,0 mm këshillohet fillimisht vulosja me STUKON AKRILIKE ELASTOMERIKEDUROSTICK në tubet me ndihimën e një spatulle metalike. Në vazhdim ndjekin dy shtresa matëriali hidroizoluesi në mënyr vendore. Hidroizolimi kompletohet me lyerjen me dy shtresa katolike të tjera me DUROSTICK No 39. Shtresa e dytë kryhet në mënyr të kryqëzuar nga e para dhe pasi thahet të bëhet e shkelshme e para.

KONSUMI

1,0 - 1,5 kg/m², në bazë të nënshtresës.

DEPOZITIMI

Ruhet në vende të thata të mbrojtura nga ngrica, të paktën 24 muaj nga data e prodhimit.

UDHEZIME PARANDALIMI

Produkti nuk ka nevojë për asnjë shënjë rezikshmërie, në bazë të legjislacionit evropian dhe kombëtar në fuqi. Por rekomandohet të ruhet largë nga fëmijët. Në rast gëlltitjeje kërkoni menjëherë këshilla mjekësore, duke treguar enën ose etiketën.

AMBALLAZHI

Kuti kartoni 12 copë 1 kg.
Enë 5 kg & 15 kg.