| Zgjidhë:

  • Ελληνικά
  • English
  • Shqip
  • Pусский
header-banner_sq
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

D-17 HYDROSTOP

Antipenetrues selikonik për mbushjen e tullave dekorative

DUROSTICK D-17 HYDROSTOP

DUROSTICK D-17 HYDROSTOP

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Forma - Ngjyra

Lëng - i Tejdukshëm

Pesha specifike

0,77 ±0,04 gr/ml

Rezistenca në plakje dhe ndaj alakaeve

E shkëlqyer

Shkëlqimi

Mat

Temperatura e zbatimit

Nga +5 °C deri +35 °C

Mundësia e avullimit të nënshtresës

Të paktën 80% të fillestares

Koefiçienti i thithjes së ujit

W ≤ 0,5 Kg/m² √

Koha e jetës

Të paktën 10 vjet

B.O.F. (Bashkime Organike Fluturuese):Vlera kufitare e përmbajtjes maksimale në B.O.F. të B.E. (udhëzimi 2004/42/KE) për produktin konkret (kategoria A/η: “Astare lidhëse”, tipit D):750gr/lt (2007), 750 gr/lt (2010). Produkti i gatshëm për përdorim përmban maksimalisht 691 gr/lt B.O.F.

CILESITE

Lëng mbushje, hidrolargues, mebazë siloksanike depërtimi të lartë (micro technology), me tretës dhe me rezistencë të lartë në mjedis alkalik. Ka aftësi të madhe depërtuese,thahet pa krijuar film sipërfaqësor, nuk shkëlqen, nuk zverdhet dhe nuk ndryshon paraqitjen e sipërfaqes. Nuk lejon krijimin e njollave, thtithjene lagështisë, zhvillimin e jeshillëkut, dhe mbron sipërfaqet nga ngrica. Nuk ndikon në avullimin e elementeve ndërtimore në të cilat zbatohet. Cilësiae lartë siguron jetë gjatësi të paktën 10 vjet.

ZBATIME

HYDROSTOP D-17 mbron në mënyrërezultative tulla çimento dekarative artificiale ose me baze qeramike (fig,2), tulla qeramike të dukshme dhe pllaka çimento. Siguron hidrolargimin e fugave të elementeveveshëse, duke mos lejuar prishjen e tyre në të ardhmen.

MENYRA E PERDORIMIT

1. Përgatitja e sipërfaqes

Pastrojmë nënshtresat nga mbeturinat ndërtimore ose lloje të tjera ndotjesh, duke përdorur pastruesin biopërçarës ipoalergjik BIOCLEANDUROSTICK (për fuga pllakash), i cili pastron pa ndryshuar sipërfaqet. Mbrojmë kasat në rast zbatimi me sperkatje.

2. Zbatimi

Materiali zbatohet siç është me rul ose spërkatje nga distancë 50 cm shtresa e parë deri në ngopje ose në 2 shtresatë njëpasnjëshme “të njoma” për sipërfaqe veçanarisht thithëse.

PASTRIMI

Veglat pastrohen qoftë me DUROSTICK THINNER 101 ose me white spirit, pas përdorimit.

KONSUMI

200 - 400 ml/m²/shtres, në bazë të thithjes së sipërfaqes.

DEPOZITIMI

Ruhet në enë të mbyllura, larg nga çdo burim ngrohjeje, të paktën 18 muaj nga data e prodhimit.

UDHEZIME PARANDALIMI

Produkti konsiderohet si i dëmshëm.Rekomandohet të ruhet larg nga fëmijët dhe zbatohet në vende të ajrosura mirë.Para përdorimit të këshilloheni udhëzimet e mbrojtjes në etiketën e produktit ose në formularin e të dhënave të sigurimit.

VEREJTJE

Produkti pasi të thahet është i parezikshëm për shëndetin.

AMBALLAZHI

Kuti kartoni 12 copë 1 lt
Kuti kartoni 6 copë 4 lt