| Zgjidhë:

  • Ελληνικά
  • English
  • Shqip
  • Pусский
header-banner_sq
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

DUROSTICK D-1

Pluhur hidroizolues lyerje muresh, dyshemesh & çatish

DUROSTICK D-1

DUROSTICK D-1

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Rethana matje 23 oC dhe 50% RH

Forma - Ngjyra

Pluhur çimentor - I bardh - gri

Toksike/e ndezshme sipas ΕΝ 88/379

Jo

Fenomeni i peshës të pluhurit të thatë

1,10 ± 0,05 kg/lt

Fenomeni i peshës të pluhurit të njomë

1,60 ± 0,05 kg/lt

Diametri maksimal i kokrës

0,6 mm

Nevoja në ujë

6,0 lt ujë në 25 Kg pluhur

Temperatura e zbatimit

Nga +5 °C deri +35 °C

Termorezistenca

Nga -30 °C deri +90 °C

Koha e jetës në enë (pot life)

45 minuta

Trashësia e zbatimit

1 mm për shtresë

Shkelja

Pas 3 orëve

Hidroizolimi sipas DIN 1048*

Nën presionin e ujit deri në 7Atm (kg/cm²)

REZISTENCAT MEKANIKE

Rezistenca në përkulje sipas EN 196-1 në

• në 28 ditë

7,5 ± 1,5 N/mm²

Rezistencë në shtypje sipas EN 196-1, pas

• 3 ditë

6,0 ± 1,5 N/mm²

• 7 ditë

18,0 ± 1,0 N/mm²

• 28 ditë

25,0 ± 0,5N/mm²

Tkurrja sipas ASTM C596

Zerike

*Kontrolli laboratorik ΥΠΕΧΩΔΕ 516868/872 ΚΔΕΠ 530/58899

CILESITE

Hidroizolues lyes, çimentor i ciliparaqet puthitshmëri të lartë dhe hidroizolim të plotë të sipërfaqes për arsye të substancave polimerike dhe mikrosilicike të cilat përmban. D-1 i DUROSTICK është i përshtatshëm për presione hidrostatike pozitive (zbatimi jashtëm, preventivisht) dhe negative (zbatim i brëndshëm, për meremete). Reziston ndaj ngricës dhe lejon kalimin avujve të ujit. (frymë mareje).

ZBATIME

Zbatohet në sipërfaqe të lagura elementë beton arme, muresh, dyshemesh, në sipërfaqe prej tullash, llaç çimento nivelimi, suva, porobeton etj. Eshtë ideal për hidroizolim të jashtëm bodrumesh dhe muresh para mbushjes me balt. Mbroni sipërfaqen e hidroizoluar dhe të mbuluar me D-1 me membran specifike plastike (vezore) . D-1 është specifik gjithashtu dhe për hidroizolim spërfaqesh vertikale dhe horizontaletë brëndshëm të mëvonshme të tyre, pasi të hiqet suvaja në gjithë lartësinë që paraqitet lagështia. Gjithashtu është i përshtatshëm për hidroizolim në dysheme, pishina , saksi, kanalizime. puse, tunele, mure prej tullash ose blloqesh betoni pas zbatimit të suvas të shtresës së parë. Gjithashtu rekomandohet për çatitë pjerëta prej betoni para mbulimit të tyre me tjegulla , për mure veriore, dhe në përgjithësi për çdo sipërfaqe minerale që ekspozohet në lagështi të pjeshme ose vazhdueshme.

MENYRA E PERDORIMIT

1. Përgatitja e sipërfaqes

Pastrojmë vrimat nga drutë, polisteri dhe majat e mprehta. Presim furkat në thellësi 2-3 cm, i lyejmë me RUST FREE POWDER (parandalues gryerje) të DUROSTICK dhe vulosim vrimat me D-55, DUROFIX ose SUPER FASTDUROSTICK. Në vazhdim pastrojmë sipërfaqet nga materialet e kalbura, vajrat e dërasave dhe kripërat me pastrues biopërçarës vajrash BIO CLEAN (për përdorim industrial).

2. Zbatimi

DUROSTICK D-1 zbatohet në sipërfaqe të lagura mirë, në 2-4 shtresa të njëtrajtëshme të kryqëzuara me trashësi 1 mm, me patrongë ose me furçë të rrumbullakët gëlqereje si edhe me rul bojrash plastik ose spatullë metalike. Hedhim materialin në ujë të pastër, në raport 25 kg. D-1 me 6-6,5 lt ujë. Rekomandohet përzierja të bëhet me trapan xhirosh të ulëta, me pajisjen e përshtatshme për përzierje pluhurash deri sa të krijohet një masë homogjene pa plisa, kaq e trashë sa të qëndroj tek furça ose në rul pa pikuar. Masa ngelet e punuar për 45 minuta dhe çdo shtresëzbatohet kur e para është akoma e njomë (pothuajse pas 2 orësh). Në qoftë se shtresa qëndron më shumë dhe thahet lagim përsëri sipërfaqen. Sipërfaqja përfundimtare e materialit duhet të mbrohet për 48 orë ngatemperatura të larta dhe nga ngrica, duke e lagur shpesh dhe duke marrë masat mbrojtëse të përshtatshme.

VEREJTJE

• Në qoftë se nënshtresat që do të lyhen me DUROSTICK D-1 paraqesin çarje shumë të holla ose dëshirojmë që ti mbrojmë nga vibrime fizike ose artificiale nga makerineri gërmuese që punojnë në truall komshi, shtimi i Galaktozës Akrilike DUROSTICK D-20 në ujë përzierje në analogji uji :D-20, 1:1, 2:1, shton elesticitetin e materialit, rezistencën sipërfaqësore të tij dhe adezivitetin.

• Produkti pas ngutësimit të plot është i pa rezikshëm për shëndetin.

KONSUMI

1,3 Kg/m² / mm trashësi shtrese.

RENDESAT

KONSUMI MINIMAL

TRASHESI TOTALE MINIMALE

Lagështia

2,0 kg/m2 (2 shtresa)

Rreth 1,5 mm

Ujë pa presion

3,0 kg/m2 (3 shtresa)

Rreth 2,0 mm

Ujë nën presion

3,5-4,0 kg/m2 (4 shtresa)

Rreth 2,5 mm

DEPOZITIMI

Ruhet në amballazhime të mbyllura mirë, në vende të thata dhe nën hije, të paktën 12 muaj nga data e prodhimit.

UDHEZIME PARANDALIMI

Produkti përmban çimento Portland dhe renditet si iritues. Para çdo përdorimi këshillohuni udhëzimeve mbrojtëse në amballazhim të produktit ose në formularin e të dhënave të sigurimit.

AMBALLAZHI

Kuti kartoni 4 qese 5 kg
Thesë letre 25 kg në paletë 1.500 kg