| Zgjidhë:

  • Ελληνικά
  • English
  • Shqip
  • Pусский
header-banner_sq
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

DUROSTICK PISTOLETE TUBETI PROFESIONALE

Tipi të rëndë

DUROSTICK PISTOLETE TUBETI PROFESIONALE

DUROSTICK PISTOLETE TUBETI PROFESIONALE

CILESITE

Pistoletë tubeti shtytës, me rezistencëtë veçantë në përdorim të gjërë, me këmbëz të tipit të rëndë dhe rikthim . Ndryshon nga pistoletat e zakonshme selikoni për arsye të projektimit special të këmbëzës dhetë përforcimit të konstruksionit të tij, që e bëjnë të përshtatshëm të shtyj me lehtësi të veçantë materiale veçanarisht të dëndura dhe shumë të trasha.

ZBATIME

Pistoleta e tipit të rëndë të DUROSTICK është ideale për shtytje të mirë materialesh poliuretanike vulosëse dhe ngjit ës s i e dh estukove akrilike dhe selikoni . Eshtë e domosdoshëme, përarsye të rezistencës së veçantë të tij, të kombinohet me tubetin bosh DUROSTICK për shtytje stukosh fugash kokërtrashë DUROSTICK në dhjetëra zbatime siç janë: stukimi ifugave të tullave thithëse dekorative, roustic pllakash, cotto, mermeresh të skalitura etj.Garanton punë të përditshëme pa ndërprerje dhe probleme.

MENYRA E PERDORIMIT

Të rhe qim sh uli n mbr apa dh evendosim tubetin tek pistoleta, pasi më parë të kemi hapur dhe të kemi prerë pjertazi hundëzën në atë vend ku tregohet me qëllim që të kemitrashësinë e dëshiruar vulosëse. Pastaj shkelim këmbëzën.

VEREJTJE

Pistoleta shtytëse e tipit të rëndë DUROSTICK ofrohet të paktën për 3.000 orë pune pa asnjë dëm dhe problem.

AMBALLAZHI

Kuti kartoni 12 copë