| Zgjidhë:

  • Ελληνικά
  • English
  • Shqip
  • Pусский
header-banner_sq
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

DUROSTICK STUKO AKRILIKE

Selikonike e lyeshme

DUROSTICK STUKO AKRIKLIKE

DUROSTICK STUKO AKRIKLIKE

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Baza kimike

Galaktoz akrilike

Ngjyra

E bardhë

Temperatura e zbatimit

Nga + 5 °C deri +40 °C

Termorezistenca

Nga -20 °C deri +75 °C

Pesha specifike

1,56 gr/ml

Ngurtësia Shore-A(3s)

50 sipas DIN 53505

Zgjatja e shkatërimit

700% sipas DIN 53504

Zgjatja maksimale e vazhdushme

Afërsisht 10%

Koha e formimit të mëmbranës sipërfaqësore

5 minuta

Koha e tharjes

1 - 2 orë (në prekje), në bazë të temperaturës dhe të lagështisë së mjedisit

Koha e pjekjes përfundimtare

24 - 72 orë, në bazë të thellësisë së nyjes dhe të lagështisë

Lyerja

Vetëm me bojra elastomerike

CILESITE

Hidroizolues, stuko vulosëse e bardhë, pothuajse pa erë, pa tretës, me elasticitet të larë që zgjat. Paraqet adezif të fortë akoma edhe në sipërfaqe shumë poroze. Ka rezistencë të lartë në plakje, nuk ndikohet nga ambienti alkalik i fugave dhe lyhet pasi të stabilizohet.

ZBATIME

Stukoja akrilike DUROSTICK ofrohetpër vulosje elastike në zbatime ndërtimore, gjërëse 1-20 mm.Ngjitet pothuajse në të gjitha materialet ndërtimore, siç janë, beton, suva, allçi, tulla, tjegulla, dru, alumin dhe betonit ose suvas pasi matëriali krijonë tkurrje zerike, i gatshëm për lyerje.

MENYRAT E PERDORIMIT

1. Përgatitja e sipërfaqes

Nënshtresa të jetë e qëndrueshme, e pastruar nga vajra dhe pluhura pa qënë e domosdoshme të jetë e thatë. Vënde të prishura fugave zgjerohen me stukues, duke larguar pluhurin me penel.

2. Zbatimi

Vendosim tubetin në pistoletën e posaçme dhe presim majën në mënyrë të pjerët, duke drejtuar tubetin nën kënd 45o në drejtim të aksit të fugës, duke e mbushur pa bllokuar ajër.Për vendosje në fugë perimetrikisht në kasa, rekomandohet para çdo zbatimi vendosja e letërs ngjitëse, në vazhdim mbushja e fugave me stuko akrilike dhe lëmimi i materialit bëhet me gisht të lagur me ujë.

VEREJTJE

Lyerja e stukos akrilike me bojraplastike ose akrilike me përmbajtje të larta në pigmente mund të shkaktoj çarje në sipërfaqen e bojës. DUROSTICK rekomandon bojra elastomerike, siç p.sh. DUROSTICK D-80 HYDROSTOP.

KUFIZIME PERDORIMI

Nuk rekomandohet zbatimi i saj nëvënde të zhytura përherë në uji.

KONSUMI

1 tubet mbulon 8 m lineare fuge dimensionesh 6x6 mm.

DEPOZITIMI

Ruhet në vende të mbrojtura nga ngrica, të paktën 12 muaj nga data e prodhimit.

UDHEZIME PARANDALIMI

Produkti nuk ka nevojë për asnjë shënjë rezikshmërie, në bazë të legjislacionit evropian dhe kombëtar në fuqi. Por rekomandohet të ruhet largë nga fëmijët. Në rast gëlltitjeje kërkoni menjëherë këshilla mjekësore, duke treguar enën ose etiketën..

AMBALLAZHI

Kuti kartoni 25 tubetesh 280 ml (510gr).