| Zgjidhë:

  • Ελληνικά
  • English
  • Shqip
  • Pусский
header-banner_sq
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

DUROSTICK D-2

Shkumë poliuretanike

DUROSTICK D-2

DUROSTICK D-2

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Baza

Poliuretanike

Gazra shtytëse të lira nga kloro-fluor-hidrokarbure

Temperatura e zbatimit

Nga + 5 °C deri + 35 °C

Temperatura e enës

Minimumi +5 °C

Termorezistenca

Nga - 40 °C deri + 90 °C

Pesha specifike (pas ngurtësimit)

20 - 30 gr/ml

Koha e tharjes në prekje

8 - 12 minuta

Koha e prerjes së shkumës

60 - 100 minuta

Koha e ngurtësimit të plotë

4 - 24 orë

Koshere të mbyllura

reth 70%

Shkalla e izolimit

30 - 35 MW (M.K.)

Renditja e zjar rezistencës

Kategoria Β3 sipas DIN 4102-1

Izolim tingulli

RSTW= 58 db sipas DIN 52210

Jo toksik pas ngurtësimit të saj

ANALOGJIA NYJE PER CDO ZBATIM

FUGA GJERËSI

MAKSIMAL FUGA THELLËSI

10 mm

80 mm

20 mm

60 mm

30 mm

40 mm

40 mm

30 mm

CILESITE

Shkumë poliuretanike një përbërëse,ngjyrë e hapur jeshile, me forcë të lartë ngjitëse dhe aftësi të lartë termoizoluese. Shkuma ngurtësohet e ndikuar me lagështinë dhe jep shumë zgjidhje në temat e vulosjes në punimet ndërtimore.Dallohet për adezivitetin e lartë në të gjitha materialet ndërtimore, të cilat i mbështet pa u tkurrur pas ngurtësimit të saj.

ZBATIME

Shkuma poliuretanike DUROSTICKD-2 është ideale për vendosje dhe fiksim kasash . Mbush fugat përreth kalimit të kabllove dhe tubave brenda në murë dhe dysheme.

MENYRA E PERDORIMIT

1. Përgatitja e sipërfaqes

Sipërfaqet të jenë të qëndrueshme dhetë çliruara nga materiale të kalbura, vajra, ose graso. Kudo që nevojitet, mbrojmë pjesët perimetrikisht me letër ngjitëse.Në vazhdim lagim sipërfaqet të cilatduhet të pak të njoma para zbatimit të materialit.

2. Zbatimi

Tundni shkumën D-2 para zbatimit dhe shtypni valvolën duke e mbajtur shishen së prapthi.Fillojmë zbatimin gjithmonë nga vendi më i thellë. Për mbulimin e vendeve boshe me gjerësi dhe thellësi më të madhe se 5 cm, propozojmë shtresatë herë pas hershme çdo 15-30 minuta pothuajse, duke u kujdesur që të lagen shtresat para zbatimi pasardhës.Tepricat hiqen pasi të ngurtësohen me thikë. Pas 24 orësh sipërfaqet mund të stukohen ose të lyhen. Valvola pastrohet me aceton menjëherë pas përdorimit.Në qoftë se nuk përdoret gjithë shishja, vini një fije shkrepse të lagur te valvola deri në përdorimin pasardhës. Në qoftë se shishja përdoret brenda 15 minutave, nuk nevojitet pastrim i valvolës.

PASTRIMI

Teprica shkume të njomë D-2 pastrohen me aceton ose me neft.

KONSUMI

750 ml japin 40 lt shkumë të lirë.

DEPOZITIMI

Ruhet në vende të thata dhe nën hije, larg nga çdo burim ngrohjeje, të paktën 12 muaj nga data e prodhimit.

UDHEZIME PARANDALIMI

Produkti konsiderohet si i dëmshëm dhe veçanarisht i ndezshëm. Rekomandohet të ruhet i kyçur, larg nga fëmijët dhe zbatohet në vende të ajrosura mirë. Para përdorimit të këshilloheni udhëzimet e mbrojtjes në etiketën e produktit ose në formularin e të dhënave të sigurimit.

AMBALLAZHI

Kuti kartoni 12 copë 750 ml