| Zgjidhë:

  • Ελληνικά
  • English
  • Shqip
  • Pусский
header-banner_sq
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

DUROSTICK D-23

Ngjitës mermeresh & granitesh

DUROSTICK D-23

DUROSTICK D-23

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Rethana matje 23 °C dhe 50% R.H.

Forma - Ngjyra

Pluhur me bazë çimenton -I bardh

Toksik/i ndezshëm (sipas ΕΝ 88/379)

Jo

Pesha specifike e pluhurit të thatë

1,40 ± 0,05 kg / lt

Diametri maksimal i kokrës

1,3 mm

Rëshkitja sipas ΕΝ 1308

Kërkesa për ujë

7,0 lt ujë në 25 kg Pluhurë

Temperatura e zbatimit

Nga +5 °C deri +35 °C

Termorezistenca

Nga -35 °C deri +90 °C

Koha e jetës në enë

Të paktën 3 orë

Koha e hapur e punimit sipas ΕΝ 1346

20 minuta

Koha e mikro rriparimit

25 minuta

Shkelja

Pas 24 orësh

Dorzimi për përdorimi

10 - 14 ditë

REZISTENCA MEKANIKE

Rezistenc 28 ditëshe, sipas ΕΝ 196-1, në:

• përkulje

5,5 ± 0,5 N/mm²

• thyerje

19,0 ± 1,0 N/mm²

Rezistenc në shkëputje, sipas ΕΝ 1348, pas:

• 28 ditësh

2,20 N/mm²

• plakje termike në+70 °C

1,70 N/mm²

• zhytje në ujë për 21 ditë

1,80 N/mm²

• 25 cikle ngrirje - shkrirje

1,75 N/mm²

Matjet eksperimentale u kryen sipas ΕΝ 12004 në laboratorin kimik të DUROSTICK dhe u vërtetuan nga kontrolli i ΚΔΕΠ 9530/2634/222. U përdorën organet laboratorike vijuse: • Lakim - Thyerje: CONTROLS MCCC66 • Shkëputje: BRAIVE DYNATEST.
SHEN: Mbimbulon me 80% kërkesat e modeli për ngjitës C2Τ.

CILESITE

Ngjitës i bardhë specifik polimerik për veshje mermeresh - granitesh, i përforcuar me rëshirëra.

Dallohet për ngjitshmërin e fuqishme, për fuqin fillimtare dhe përfundimtare të ngjitjes.

Pas ngurtësimit përfundimtar të tij, reziston ndaj lagështirës dhe ngricave.

Nuk njollos mermeret e bardha dhe me ngjyrë të hapur.

Renditet në kategorin C2Τ sipas ΕΝ 12004.

ZBATIME

DUROSTICK D-23 është i përshtatshëm për shtrime mermeresh dhe granitesh në mure dhe dysheme, si në mjedise të brëndshme ashtu dhe në të jashtme .

Eshtë ideal për veshje mermeresh të papunuara në mbulime fasadash. Ofronë bashkngjitje të shkëlqyer në pllaka të regullta dhe të paregullta dyshemesh të cilat nënshtrohen në forca të veçanta.

Shtimi i Galaktozës AkrilikeDUROSTICK në ujin e përzjerjes me analogji 1:1, përmirsonë kaeakteristikat teknike të tij, në mënyrë që tju përgjigjet kërkesave të skuadrës S1 (ngjitës elastik), sipas ΕΝ 12002.

Në këtë mënyrë është i përshtatshëm për mermere vertikale lartësije deri në 3 metra dhe trashësije 1-3 cm, duke shmangur mbështetjen mekanike (bullona).

MENYRA E PERDORIMIT

1. Përgatitja e sipërfaqes

Sipërfaqia e montimit duhet të jetë e pastër, të jenë larguar matërialet e shkoquara, si pluhura, bojra, yndyra, vajra, dhe të malakset para zbatimit. Sipërfaqet e pa qëndrueshme duhet të astaroen me stabilizues mikromolekular AQUAFIX ose galaktoz akrilike D-20DUROSTICK, të holluar në ujë të pastër, me analogji 1 pjes galaktozë 2 pjes ujë, për tu stabilizuar.

Në llaçrat e dyshemeve të cilat pluhurosen, në veranda ose taraca, këshillohet të parapri lyerje me pluhur hidroizolues dhe stabilizues HYDROSTOP FLOOR, për shmangien e thithjes së lagështirës ose ujit, i cili gradualisht krijon oksidim të armaturës së betonit dhe shkoqje të suvas.

2. Zbatimi

Zëbrazim pluhurin në ujë të pastër në analogji 2 pjes ujë me 5 pjes pluhur ose 7-7,5 lt ujë për 25 kg pluhur, duke trazuar me trapan me xhiro të ulta deri sa të krijohet një mas homogjene pa plisa. Lëmë përzjerjen të piqet për 5-10 minuta dhe përzjejm në mënyrë periodike, pa shtuar më ujë. Hapim ngjitësin me mistri dhe në vazhdim krehim me shpatull të dhëmbëzuar aq sa sipërfaqe na nevojitet për të punuar për 10-20 minutat në vazhdim (në bazë të kushteve kohore), duke shmangur krijimin e cipës.

Në fund vendosim mermeret në vendin e dëshiruar, duke i goditur ato lehtësisht me çekiç llastiku.

KONSUMI

4 - 7 kg / m², analogjikisht me madhësin e dhëmbzave të shpatullës dhe raftëshsis të sipërfaqes.

DEPOZITIMI


Rruhet në amballazhim të mbyllur mirë, në mjedise të thatë dhe me hije, lagështire të ulët, për të paktën 12 muaj nga data e prodhimit.

UDHEZIME PARANDALIMI


Produkti përmbanë çimento Portland dhe karakterizohet iritues. Para përdorimit këshillohuni me udhëzimet e përkujdesit në amballazhin e produktit ose në formularin e të dhënave të sigurisë.

AMBALLAZHI


Thes letre 25 kg në palet 1.500 Kg.