| Zgjidhë:

  • Ελληνικά
  • English
  • Shqip
  • Pусский
header-banner_sq
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

DUROSTICK D-64

Vetënivelues, llaç ngurtësimi të shpejtë rrafshimi dyshemesh 3-30 mm

DUROSTICK D-64

DUROSTICK D-64

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Rethana matje 23 °C dhe 50% R.H.

Forma - Ngjyra

Pluhur çimentor - Gri

Kërkesa për ujë

5,5 lt në 25 kg pluhur

Trashësi zbatimi

3-30 mm

Fenomeni i peshës së pluhurit të thatë

1,45±0,05 kg/lt

Fenomeni i peshës së pluhurit të njomë

2,10±0,05 kg/lt

Temperatura e zbatimit

Nga +5 °C deri +35 °C

Termorezistenca

Nga -30 °C deri +80 °C

Koha e mpiksjes (vetënivelimit)

60 minuta

Shkelja

Pas 3 orësh

Pranon mbulim

1-3 ditë në bazë trashësis së zbatimitdhe temperaturës së zbatimit

Koha e jetesës në enë

30-40 minuta

REZISTENCAT MEKANIKE

Rezistenca në përkulje sipas ΕΝ 13892-2 pas:

•24 orë

4,50±0,50 N/mm2

•7 ditë

6,00±0,50 N/mm2

•28 ditë

16,00±1,00 N/mm2

Rezistenca në shtypje sipas ΕΝ 13892-2 pas:

•24 orë

18,50±1,00 N/mm2

•7 ditë

35,00±1,00 N/mm2

•28 ditë

51,50±1,00 N/mm2

Rezistenc 28 ditëshe sipas ΕΝ 13892-2 në:

• adezivitet

≥2,0±0,10 Ν/mm²

Rezistenca në fërkim BCA sipas EN 13892-4

152±20 μm

CILESITE

Pluhur çimentor vetënivelues derdhje, për rrafshime dyshemesh dhe trashësi nga 3 deri 30 mm, ngurtësimi dhe pjekje të shpejtë i cili nuk shfaqë çarje - plasritje turje.

Dallohet për rezistencën e lartë mekanike ndaj fërkimit, thyerjes, goditjes dhe për adezifitetin (ngjitshmërin) e fuqishëm në c’do lloj nënshtrese minerale, për derdhshmërin e shkëlqyer, punimshmërin dhe pompimin e tij.

Në bazë të ΕΝ 13813 karakterizohet si CT: C50-F15-AR2.

ZBATIMI

DUROSTICK D-64 është psecifik për rrafshimin e shpejt të dyshemeve deri në 30mm prej betoni, llaçi nivelimi, ose mozaikësh të vjetër të cilët do të vishen me mermere të ngjitur, pllaka, ose moketa plastike, parket etj.

Përbën zgjidhje spezifike për përgatitjen e nënshtresave të cilat do të ngarkohen me pesha të mëdha dhe qarkullim të theksuar gjithashtu dhe për dysheme me ngrohje të brëndëshme (me prosupozimin e rruajtjes së fugave konstruktive të nënshtresës).

DUROSTICK D-64, krijonë sipërfaqe përfundimtare të lëmuar me cilësi antibakteriale me rezultat të përbëj përzgjedhej specifike për konstruksjonin e dyshemeve të reja në mjedise të brëdëshme në qëndra tregëtare, super markete, dyqane, qëndra ekspozimi gjithashtu dhe si shtres përfundimtare në bodrume, sofita etj.

Lyerja e nënshtersës përfundimtare të D-64, 48 orë pas zbatimit të tij me pluhur hidroizolues baze çimentore HYDROSTOP FLOORDUROSTICK, siguron hidroizolim të lart në llaçin e nivelimit duke e bërë kështu produktin të përshtatshëm dhe dhe specifik për përdorim nënshtesa të jashtëme.

MENYRA E PERDORIMIT

1. Përgatitja e sipërfaqes

Nënshtresa duhet të jetë e lirë nga pluhurat, vajrat, meturina të pa qëndrueshme.

Nënshtresa të cilat janë shkoqura ose shumë poroze do duhet të stabilizohen dhe të ulet përthithshmëria e tyre me përdorimin e astarit akrilik mikromolekular AQUAFIXDUROSTICK ose me galaktozën akrilike D-20DUROSTICK të holluar me ujënë analogji 1:1.

Derdhja ndiqet për sa galagtoza është akoma e njomë.

2. Zbatimi

Zëbrazim D-64DUROSTICK në ujë të pastër, në rapaort 25 kg për ç’do 5,5 lt ujë, duke trazuar me trapan xhirosh të ulëta deri sa të krijohet një masë homogjene pa plisa. Për shuma të mëdha përdorim përzjerësit përkatës. Lëm përzjerjen të piqet për 1-2 minuta dhe në vazhdimsi ripërzjejmë. Hapim matërialin duke filluar nga njëri cep i dyshemes, duke përdorur një shpatull të madhe sukimi fugash llastiku (Τ) me bishtë, duke ndihmuar matërialin të përhapet njëtrajtësisht në dysheme.

Flluckat e mundëshme ajri të cilat ekzistojnë i çajmë me një furçë të ashpër ose me kalimin e rruli gjembaç.

VEREJTJE

• Në sipërfaqe më të mëdha se 50m², është i domosdoshëm krijimi fugave të tëkurje - bymimit në mënyr që të shmangen në të ardhmen çarje të mundëshme të sipërfaqes. Fugat astarohen me PRIMER-PU dhe vulosen me DUROFLEX-PUDUROSTICK.

• Matëriali kur fillon dhe mpikset nuk duhet të përdoret ose të ripërzjehet me ujë.

• Sipërfaqja përfundimtare duhet të ruhet nga ngricat dhe teperaturat e larta dhe të malakset për 24 orët në vazhdim.

• Produkti pas ngurtësimit të plotë të tij është i parezikshëm për shëndetin dhe mjedisin.

KONSUMI

Rreth 1,7 kg/m2/mm trashësi shtrese.

AMBALLAZHI

Thesë letre 25 kg në paletë 1.500 kg

DEPOZITIMI


Ruhet në amballazhime të mbyllura mirë, në vënde të thata dhe nën hije, me lagështi të ulët, të paktën 6 muaj nga data e prodhimit.

UDHEZIME PARANDALIMI


Produkti përmban çimento Portland dhe renditet si iritues. Para çdo përdorimi këshillohuni me udhëzimet mbrojtëse në amballazhin e produktit ose në formularin e të dhënave të siguris.