| Zgjidhë:

  • Ελληνικά
  • English
  • Shqip
  • Pусский
header-banner_sq
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

DUROSTICK D-6

Llaç rrafshimi i fibërarmatosur për trashësi 2 - 5 cm për shtresë

DUROSTICK D-6

DUROSTICK D-6

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Rethana matje 23 °C dhe 50% R.H.

Forma - Ngjyra

Pluhur i fibërarmatosur çimentor-gri

Toksik/i ndezshëm (sipas ΕΝ 88/379)

Jo

Fenomeni i peshës së pluhurit të thatë

1,45 ±0,05 kg / lt

Fenomeni i peshës së pluhurit të njomë

1,90 ±0,05 Kg / lt

Kokërmadhësia maksimale

5 mm

Kërkesa për ujë

4.5 lt ujë në 25 kg pluhurë

Temperatura e zbatimit

Nga +5 °C deri +35 °C

Termorezistenca

Nga -20 °C deri +80 °C

Koha e jetesës në enë

Të paktën 2 orë

Shkelja

Pas 12 orësh

Vendosja e pllakave

Pas 4 - 6 ditësh

REZISTENCA MEKANIKE

Rezistenc 28 ditëshe, sipas ΕΝ 13892-2 në :

• përkulje

5,00 ± 0,50 N/mm²

Rezistenc në thyerje, sipas ΕΝ 13892-2 në:

• 24 orësh

4,50 ± 1,50 N/mm²

• 7 ditësh

15,00 ± 1,00 N/mm²

• 28 ditësh

22,00 ± 1,00 N/mm²

Matjet eksperimentale u realizuan, sipas EN 12004, në laboratorin kimik të DUROSTICK dhe u vërtetuan nga kontrolli i ΚΔΕΠ (kodi 137A/2009)
Shën: Shtimi i 1,4 kg/thes lëngëzuesi dhe përshpejtuesi DUROSTICK DS-76 ndihmon në rritjen e rokullisjes të pluhurit çimentor, gjithashtu përshpejton ngurtësimin e tij. Pompimi i pluhurit çimentor nga distancat e mëdha lehtësohet me rezultat të mos bllokoen tubacjonet e transportimit.

CILESITE

Llaç i gatshëm dyshemesh, rrafshues i fibërarmatosur i cili vetëm më shtimin e ujit hapet lehtësisht , për shkak të natyrës hapëse që ka.

Eshtë i domosdoshëm për krijimin e këndeve dhe nivelimeve , për ç’do lloj veshje në dysheme.

Nuk gryen tubacionet, nuk çahet, ka rezistenc mekanike të lartë dhe është rezistent ndaj ngricave dhe lagështirës.

Bën pjes në kategorin C20-F4-A1fl sipas ΕΝ 13813.

(ΕΚΕΠΥ Kodi : 137Α/2009)

ZBATIME

DUROSTICK D-6 është perfektë si nënshtres para vendosjes të pllakave ose mermereve në mjedise të brëndshme ose të jashtme, dhe është i domosdoshëm për mbulimin e izolimeve të lehta, duke shmangur rrezikun e mbledhjes së lagështirës.

Përbën zgjidhje të shkëlqyer, për shkak të cilësis të lartë industriale dhe është plotësisht i domosdoshëm, kur gjëndja e inerteve me cilësi të mirë (rrër deti ose lumi e larë me korër trashësi të regult) është e vështirë.

MENYRA E PERDORIMIT

1. Përgatitja e sipërfaqes

Sipërfaqia e montimit duhet të jetë e pastër,të jenë hequr matërjalet e shkoqura, pluhurërat, bojrat, yndyrat dhe vajrat dhe të malakset para përdorimit.

2. Zbatimi

Zbrazim pluhurin çimentor në 4-4,5 lt ujë të pastër dhe përzjemë me trapan me xhiro të ulta ose me betonjer. Shtrimi i matërialit bëhet si ajo e betonarmes.

Për ngrohje brënda dyshemes shtimi Galaktozës Akrilike ose DUROSTICK D-20 në ujin e përzjerjes, në analogji 1:1, rritë elasticitetin e DUROSTICK D-6, i cili është i domosdoshëm për këtë zbatim.

KONSUMI

14 kg / m² / cm trashësi shtrese.

DEPOZITIMI


Rruhet në amballazhim të mbyllur mirë, në mjedise të thatë dhe me hije, lagështire të ulët, për të paktën 12 muaj nga data e prodhimit.

UDHEZIME PARANDALIMI


Produkti përmban çimento Portland dhe renditet si iritues. Para çdo përdorimi këshillohuni me udhëzimet mbrojtëse në amballazhin e produktit ose në formularin e të dhënave të siguris.

AMBALLAZHI


Thes letre 25 kg në palet 1.500 kg.