| Zgjidhë:

  • Ελληνικά
  • English
  • Shqip
  • Pусский
header-banner_sq
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

DUROSTICK MPIKSJE E SHPEJT

Ngjitës akrilik pllakash

DUROSTICK MPIKSJE E SHPEJT

DUROSTICK MPIKSJE E SHPEJT

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Rethana matje 23 oC dhe 50% RH

Forma - Ngjyra

Ngjitëse çimentor -E bardhë

Toksike/e ndezshme (sipas ΕΝ 88/379)

Jo

Pesha specifike e pluhurit të thatë

1,40 ±0,05 kg/lt

Pretendimi në ujë

6,5 lt ujë në 25 kg pluhur

Temperatura e zbatimit

Nga +5 °C deri +35 °C

Termorezistenca

Nga -35 °C deri +90 °C

Koha e jetës në enë

Të paktën 40 min

Koha e hapur e zbatimit sipas ΕΝ 1346

10 min

Koha e mikrosistemimeve

15 min

Stukimi i fugave

1 orë në murre - 2-3 orë në dysheme

Shkelja

Pas 2 orësh

Dorëzim për përdorim

4 - 6 ditë

REZISTENCAT MEKANIKE

Rezistenca në 28 ditë, sipas ΕΝ 196-1, në:

• përkulje

5,30 ± 0,80 N/mm²

• shtypje

17,20 ± 1,00 N/mm²

Rezistenca në shkëputje, sipas ΕΝ 1348, pas :

• 24 orësh

0,60 N/mm²

• 28 ditësh

1,35 N/mm²

• pjekjes termike +70 °C

1,20 N/mm²

• zhytjes në ujë 21 ditë

1,25 N/mm²

• 25 cikle ngrirje-shkrirje

1,20 N/mm²

Matjet eksperimentale u realizuan, sipas EN 12004, në laboratorin kimik të DUROSTICK dhe u vërtetuan nga kontrolli i ΚΔΕΠ 9530/2634/222.

U përdorën organet laboratorike të mëposhtme:

• Përkulje-shtypje : CONTROLS MCCC66 • Në shkëputje: BRAIVE DYNATEST.

Shënim: Mbimbulon 25% të pretendimeve të modelit për ngjitës C2FT.

CILESITE

Ngjitës i bardhë për pllaka thithëse dhe jo, me bazë çimenton i përforcuar me rrëshirë akrilike, kundëra ngricës, i rezistencave të larta, me rrëshqitje minimale dhe rezistencë në lagështi.

Ofron mundësinë e vëndosjes dhe stukimit brenda ditës, kur koha na preson, shmang pasojat e disfavorshme nga shiu i pritur si edhe nga rënia e menjëhershme e temperaturës (nën +4 oC) para se ngjitësi të piqet.

Renditet në kategorinë C2FT sipas EN 12004.

AVANTAZHET

1. Jepë mundësin e stukimit të fugave pas 3 orësh.

2. Lejonë shkeljen pas 2 orësh

ZBATIME

Ngjitësi i MPIKSJES SE SHPEJT i DUROSTICK është i përshtatshëm për veshje pllakash të të gjitha llojeve thithëse dhe jo, murri dhe dyshemeje, në llaç çimento nivelim dyshemeje dhe në murre dhe shkall të suvatuara sa në sipërfaqe të brëndshme aq edhe në sipërfaqe të jashtme.

Eshtë ideale për meremete (riparime) dhe punime me kohë të shkurtër.

Jep mundësinë e stukimit pas 3 orësh.

Shtimi i Galaktozës Akrilike DUROSTICK në ujë përzierje në raport 1:1, përmirëson karakteristikat teknike të tij, me qëllim që të përgjigjet në premisat e skuadrës S1 (ngjitës elastik), në bazë të prototipit EN 12002.

MENYRA E PERDORIMIT

1. Përgatitja e sipërfaqes

Sipërfaqja e vendosjes të jetë e pastër nga pjesë të prishura, pluhura, bojra dhe të laget para zbatimit. Nënshtresat thithëse si edhe porobeton janë të domosdoshme të astarohen me Galaktoz Akrilike ose DUROSTICK D-20, në raport përzierje me ujin 1:1. kartonxhesi është e domosdoshme të astarohet me stabilizues mikromolekular AQUAFIX ose Astar TretësDUROSTICK. Llaçrat e thyeshme të nivelimit të dyshemeve të lyen me hidroizolues dhe stabilues DROSTOP FLOOR pasi ka paraprir lagje e kujdesëshme me 2 pjes ujë të përzjera me 1 pjes D-20 ose Galagtozë AkrilikeDUROSTICK.

2. Zbatimi

Zbrazim pluhurin në ujë të pastër në raport 2 pjesë ujë në 5 pjesë pluhur ose 6,5 - 7lt : 25 kg pluhur, duke e përzier me trapan xhirosh të ulëta derisa të krijohet një masë homogjene pa plisa. E lëmë masën derisa të piqet për 5-10 minuta dhe e përziejmë periodikisht pa shtuar më ujë. Vendosja bëhet me shpatull me dhëmbë, duke e përhapur ngjitësin mbi nënshtresën. Në vazhdim krehim kaq sipërfaqe sa nevojitet që të punojmë për 10 minutat në vazhdim (në bazë të kushteve kohore), duke evituar kështu krijimin e cipës. Fund vendosim pllakat në vendin e zgjedhur, duke i goditur lehtë me një çekiç lastiku.

KONSUMI

3 - 5 kg/m², në bazë të madhësisë së dhëmbëve të spatullës dhe të regullsisë së sipërfaqes.

DEPOZITIMI


Ruhet në amballazhime të mbyllura mirë, në vende të thata dhe nën hije, me lagështi të ulët, të paktën 10muaj nga data e prodhimit.

UDHEZIME PARANDALIMI


Produkti përmban çimento Portland dhe renditet si iritues. Para çdo përdorimi këshillohuni me udhëzimet mbrojtëse në amballazhin e produktit ose në formularin e të dhënave të siguris.

AMBALLAZHI


Thesë letre 25 kg në paletë 1.500 kg.