| Zgjidhë:

  • Ελληνικά
  • English
  • Shqip
  • Pусский
header-banner_sq
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

GOLD

Ngjitës elastik pllakash

GOLD

GOLD

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Rethana matje 23 oC dhe 50% RH

Forma - Ngjyra

Ngjitëse çimentor - E bardhë

Toksike/e ndezshme (sipas ΕΝ 88/379)

Jo

Pesha specifike e pluhurit të thatë

1,30 ± 0,05 Kg / lt

Rrëshqitja sipas ΕΝ 1308

<0,2 mm

Pretendimi në ujë

7 lt ujë në 25 kg pluhur

Temperatura e zbatimit

Nga +5 °C deri +35 °C

Termorerzistenca

Nga -35 °C deri +90 °C

Koha e jetës në enë

Të paktën 7 orë

Koha e hapur e zbatimit sipas ΕΝ 1346

30 min

Koha e mikrosistemimeve

30 min

Stukimi i fugave

4-8 orë në murë - 24 orë në dysheme

Shkelja

Pas 24 orësh

Dorëzim për përdorim

12 - 14 ditë

REZISTENCAT MEKANIKE

Rezistenca në 28 ditë, sipas ΕΝ 196-1, në:

• përkulje

7,50 ± 0,50 N/mm²

• shtypje

19,50 ± 1,00 N/mm²

Rezistenca në shkëputje, sipas ΕΝ 1348, pas :

• 28 ditësh

2,00 N/mm²

• pjekjes termike +70 °C

1,60 N/mm²

• zhytjes në ujë për 21 ditë

1,40 N/mm²

• 25 cikle ngrirje-shkrirje

1,55 N/mm²

Shpërfytyrimi S sipas ΕΝ 12002

2,5mm<shpërfytyrim<5mm

Matjet eksperimentale u realizuan, sipas EN 12004, në laboratorin kimik të DUROSTICK dhe u vërtetuan nga kontrolli i ΚΔΕΠ 9530/2634/222.

U përdorën organet laboratorike të mëposhtme:

• Përkulje-shtypje : CONTROLS MCCC66 • Në shkëputje: BRAIVE DYNATEST.

Shënim: Mbimbulon 65% të pretendimeve të modelit për ngjitës C2TE.

CILESITE

Ngjitës i bardhë pllakash, me bazë çimenton, i përkulshëm, i përforcuar me rrëshira akrilike.Dallohet për adezivitetin e fuqishëm, rrëshqitje vertikale minimale, rezistencën në lagështi dhe në ngricë. Thiksotropia e lartë lejon shtrime me trashësi deri 15 mm pa u “ulur”, kurse ka kohë të madhe ngjitjeje. Renditet në kategorin C2TE S1 sipas EN 12004 dhe EN 12002. Matjet për çertifikimin u kryen në institutin e akredituar Europian ZUS (No 0100-28453/28692).

ZBATIME

Ngjitësi GOLD është i përshtatshëm për veshje pllakash me thithshmëri të ulët dhe jo, siç janë klinker, cotto, granite, pllaka porcelani, porcellanato, porcellanato smaltato dhe tullave dekorativ të dimensioneve të vogla dhe të mëdhaja. Eshtë ideal për çdo lloj nënshtrese të qëndrueshme, siç janë: llaçi i nivelimit të dyshemeve, nënshtresa të lyera me hidroizolues çimentor, murre parafabrikat prej betoni, pllaka të vjetra, mozaik, dhe suva mermeri.

Dallohet për rezistencën në bymym-tkurrjet në sipërfaqe të brëndshme si në ngrohje nëdyshemeje, por edhe në sipërfaqe të jashtme të pambuluara me ndryshime intensive temperature, siç janë veranda dhe taraca. Dallohet për rezistencën e tij në ngjitjen e pllakave në mjedise me lagështirë të përhershme, siç janë pishinat, shatërvanet, banjiat, duzhieret etj. Thiksotropia e lartë lejon ngjitjen e pllakave në mure duke filluar nga lartë poshtë.

Eshtë i përshtatshëm për mjedise me qarkullim të dëndur, siç janë ekspozita automjetësh, salla aeroporti, qëndra tregtare, super markets, restorante, vënde të përbashkëta (fig. 1) etj.

Shtimi i Galaktozës Akrilik DUROSTICK në ujin e përzierjes në raport 1:1, përmirëson karakteristikat teknike të saj, me qëllim që të përgjigjet në premisat e skuadrës S2 (ngjitës shumë elastik), në bazë të prototipit EN 12002.

MENYRA E PERDORIMIT

1. Përgatitja e sipërfaqes

Sipërfaqja e vendosjes të jetë e pastër nga pjesë të prishura, pluhurat, bojrat dhe të laget para zbatimit. Nënshtresat thithëse si edhe porobeton janë të domosdoshme të astarohen me Galaktoz Akrilike ose DUROSTICK D-20, në raport përzierje me ujin 1:1. Kartonxhesi është e domosdoshme të astarohen me stabilizues mikromolekular AQUAFIX ose Astar Tretësi DUROSTICK. Llaçi i nivelimit të dyshemeve i thyeshëm të lyhet me hidroizolues dhe stabilues DROSTOP FLOOR pasi ka paraprir lagje e kujdesëshme me 2 pjes ujë të përzjera me 1 pjes D-20 ose Galagtozë AkrilieDUROSTICK.

2. Zbatimi

Zbrazim pluhurin në ujë të pastër në raport 2 pjesë ujë në 5 pjesë pluhur ose 7-7,5lt / 25 kg (1,4-1,5 lt për 5 kg) pluhur, duke e përzier me trapan xhirosh të ulëta derisa të krijohet një masë homogjene pa plise.E lëmë masën derisa të piqet për 5-10 minuta dhe e përziejmë periodikisht pa shtuar më ujë. Vendosja bëhet me spatullë me dhëmbë, duke e përhapur ngjitësin mbi nënshtres. Në vazhdim krehim kaq sipërfaqe sa nevojitet që të punojmë për 15-30 minuta (në bazë të kushteve kohore), duke evituar kështu krijimin e mëmbranës. Fund vendosim pllakat në vendin e zgjedhur, duke i goditur lehtë me një çekiç lastiku.

KONSUMI


3 - 5 kg/m², në bazë të madhësisë së dhëmbëve të shpatullës dhe të regullsisë së sipërfaqes.

DEPOZITIMI


Ruhet në amballazhime të mbyllura mirë, në vende të thata dhe nën hije, me lagështi të ulët, të paktën 12 muaj nga data e prodhimit.

UDHEZIME PARANDALIMI


Produkti përmban çimento Portland dhe renditet si iritues. Para çdo përdorimi këshillohuni me udhëzimet mbrojtëse në amballazhin e produktit ose në formularin e të dhënave të siguris.

AMBALLAZHI


Kutikartoni 4 qese 5 kg. Thesë letre 25 kg në paletë 1.200 kg.