| Zgjidhë:

  • Ελληνικά
  • English
  • Shqip
  • Pусский
header-banner_sq
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

EXTRA POWER

100% 100% Ngjitës vinakrilik pllakash

EXTRA POWER

EXTRA POWER

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Rethana matje 23 oC dhe 50% RH

Forma - Ngjyra

Ngjitëse çimentor - E bardhë

Toksike/e ndezshme (sipas ΕΝ 88/379)

Jo

Pesha pesha specifike pluhurit të thatë

1,30 ± 0,05 kg/lt

Rrëshqitja sipas ΕΝ 1308

<0,2 mm

Pretendimi në ujë

7 lt ujë në 25 kg pluhur

Temperatura e zbatimit

Nga +5 °C deri +35 °C

Termorerzistenca

Nga -35 °C deri +90 °C

Koha e jetës në enë

Të paktën 7 orë

Koha e hapur e zbatimit sipas ΕΝ 1346

30 min

Koha e mikrosistemimeve

35 min

Stukimi i fugave

4-8 orë në murrë - 24 orë në dysheme

Shelja

Pas 24 orësh

Dorëzim për përdorim

12 - 14 ditë

REZISTENCAT MEKANIKE

Rezistenca në 28 ditë, sipas ΕΝ 196-1, në:

• përkulje

8,50 ± 0,50 N/mm²

• shtypje

20,50 ± 0,80 N/mm²

Rezistenca në shkëputje, sipas ΕΝ 1348, pas :

• 28 ditësh

2,30 N/mm²

• pjekjes termike +70 °C

1,90 N/mm²

• zhytjes në ujë për 21 ditë

1,70 N/mm²

• 25 cikle ngrirje-shkrirje

1,60 N/mm²

Shpërfytyrimi S sipas ΕΝ 12002

2,5mm<shpërfytyrim<5mm

Matjet eksperimentale u realizuan, sipas EN 12004, në laboratorin kimik të DUROSTICK dhe u vërtetuan nga kontrolli i ΚΔΕΠ 9530/2634/222.

U përdorën organet laboratorike të mëposhtme:

• Përkulje-shtypje : CONTROLS MCCC66 • Në shkëputje: BRAIVE DYNATEST.

Shënim: Mbimbulon 85% të pretendimeve të modelit për ngjitës C2TE.

CILESITE

Ngjitës i bardhë pllakash i rendimenteve të larta, me bazë çimenton, i përforcuar me rrëshirëra akrilike.

Dallohet për thiksotropin, elasticitetin, rrëshqitje kulmore zero, rezistencë në lagështi dhe në ngricë.

Lejon shtrime me trashësi deri 20 mm pa u “varur”, dhe ka kohe të madhe ngjitjeje.

Renditet në kategorinë C2TE S1 sipas EN 12004 dhe EN 12002.

ZBATIME

Ngjitësi EXTRA POWER është ideal për ngjitje pllakash me thithshmëri të ulët dhe jo dhe granitesh të dimensioneve të mëdha në fasada të jashtme ndërtesash .

Eshtë i domosdoshëm për ngjitjen veçanarisht pllakash të ashpra dhe rezistente, me thithshmëri pothuajse zerike, siç janë klinker, gres, porcellanato, porcellanato smaltato si edhe në mozaik qeramik ose mozaik qelqi.

Dallohet për rezistencën e tij në bymym-tkurrjet në sipërfaqe të brëndshme si në ngrohje nëdyshemeje, por edhe në sipërfaqe të jashtme të pambuluara me ndryshime intensive temperature, siç janë veranda dhe taraca.

Dallohet për rezistencën e tij në ngjitjen e pllakave në mjedise me lagështi të vazhdueshme, siç janë pishinat, shatërvanet, banjat , duzhierat etj.

Eshtë i përshtatshëm për vënde me qarkullim të dëndur, siç janë ekspozita automjetësh, salla aeroporti, qëndra tregtare, super markets, restorante, vënde të përbashkëta etj.

është ideal për çdo nënshtresë stabël, siç janë llaç nivelim dyshemeje, nënshtresa të lyera me hidroizolues në çimentor, murre prokat prej betoni, pllaka të vjetra, mozaik, suva mermeri, suva gipsi ose porobeton.

Thiksotropia e lartë lejon ngjitjen e pllakave në murre duke filluar nga lartë poshtë.

Shtimi i Galaktozës Akrilike DUROSTICK në ujë përzierje në raport 1:1, përmirëson karakteristikat teknike të tij, me qëllim që të përgjigjet në premisat e skuadrës S2 (ngjitës shumë elastik), në bazë të prototipit EN 12002.

MENYRA E PERDORIMIT

1. Përgatitja e sipërfaqes

Sipërfaqja e vendosjes të jetë e pastër nga pjesë të prishura, pluhura, bojra dhe të laget para zbatimit. Nënshtresat thithëse si edhe porobeton është e domosdoshme të astarohen me Galaktoz Akrilike ose DUROSTICK D-20, në raport përzierje me ujin 1:1. Kartonxhesi është e domosdoshme të astarohet me stabilizues mikromolekular AQUAFIX ose Astar Tretësi DUROSTICK. Llaçi i nivelimit të dyshemeve i thyeshëm të lyhet me hidroizolues dhe stabilues DROSTOP FLOOR pasi ka paraprir lagje e kujdesëshme me 2 pjes ujë të përzjera me 1 pjes D-20 ose Galagtozë AkrilieDUROSTICK.

2. Zbatimi

Zbrazim pluhurin në ujë të pastër në raport 2 pjesë ujë në 5 pjesë pluhur ose 7-7,5lt:25 kg pluhur, duke e përzier me trapan xhirosh të ulëta derisa të krijohet një masë homogjene pa plise.

E lëmë masën derisa të piqet për 5-10 minuta dhe e përziejmë periodikisht pa shtuar më ujë. Vendosja bëhet me shpatullë me dhëmbë, duke e përhapur ngjitësin sipër nënshtresës.

Në vazhdim krehim kaq sipërfaqe sa nevojitet që të punojmë për 15-30 minuta (në bazë të kushteve kohore), duke evituar kështu krijimin e membranës.

Fund vendosim pllakat në vendin e zgjedhur, duke e goditur lehtë me një çekiç lastiku.

SHENIME

Vendosja e pllakave në sipërfaqe të cilat nënshtohen në keqtrajtime të larta (ballkone, taraca, pishina, garazhde) kërkon përdorimin e produkteve të cilësis të lartë, pasi përveç siguris të cilës ofrojn, kostua e tyre është shumë e vogël në krahasim me koston e pllakave dhe koston e montimit.

KONSUMI

3 - 5 kg/m², në bazë të madhësisë së dhëmbëve të spatullës dhe të regullsisë së sipërfaqes.

DEPOZITIMI


Ruhet në amballazhime të mbyllura mirë, në vende të thata dhe nën hije, me lagështi të ulët, të paktën 12 muaj nga data e prodhimit.

UDHEZIME PARANDALIMI


Produkti përmban çimento Portland dhe renditet si iritues. Para çdo përdorimi këshillohuni me udhëzimet mbrojtëse në amballazhin e produktit ose në formularin e të dhënave të siguris.

AMBALLAZHIMI


Thesë letre 25 kg në paletë 1.500 kg.