| Zgjidhë:

  • Ελληνικά
  • English
  • Shqip
  • Pусский
header-banner_sq
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

DUROSTICK ΖΧ

Ngjitës antingrirës pllakash

DUROSTICK ΖΧ

DUROSTICK ΖΧ

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

(Rethana matje 23 °C dhe 50% R.H.)

Forma - Ngjyra

Pluhur me bazë çimenton-I bardh,Gri

Toksik/i ndezshëm(sipas ΕΝ 88/379)

Jo

Pesha specifike e pluhurit të thatë

1,35 ± 0,05 kg / lt

Rëshqitja sipasΕΝ 1308

<0,5 mm

Kërkesa për ujë

6 lt ujë në25 kg pluhur

Temperatura e zbatimit

Nga+5 °C deri +35 °C

Termorezistenca

Nga -20 °C deri +65 °C

Koha e jetës në enë

Të paktën4 orë

Koha e hapur e punimit sipas ΕΝ 1346

20 minuta

Koha e mikro rriparimit

15 minuta

Stukimi i fugave

4 - 8 orë në murë-24 orë në dysheme

Shkelja

Pas 24 orësh

Dorzimi për përdorimi

10 - 14 ditë

REZISTENCA MEKANIKE

Rezistenc 28 ditëshe, sipas ΕΝ 196-1, në:

• përkulje

4,95±1,00 N/mm²

• thyerje

17,00±1,50 N/mm²

Rezistenc në shkëputje, sipas ΕΝ 1348, pas:

• 28 ditësh

1,20 N/mm²

• plakje termike në +70 °C

1,05 N/mm²

• zhytje në ujë për 21 ditë

0,95 N/mm²

• 25 cikle ngrirje - shkrirje

0,95 N/mm²

Matjet eksperimentale u realizuan, sipas EN 12004, në laboratorin kimik të DUROSTICK dhe u vërtetuan nga kontrolli i ΚΔΕΠ 9530/2634/222.

U përdorën organet laboratorike të mëposhtme:

Përkulje-Thyerje:CONTROLS MCCC66 Në shkëputje: BRAIVE DYNATEST

Shënim: Mbimbulon me 100% kërkesat e modelit për ngjitës C1 C1

CILESITE

Ngjitës çimentor pllakash qeramike i përforcuar me rrëshirë, me rrëshqitje minimale dhe rendiment të lartë. Ofron fuqi ngjitëse të madhe, është rezistent ndaj lagështirës dhe ngricës dhe fiton shpejt rezistenca mekanike. Renditet në kategorinë C1T sipas EN 12004.

ZBATIME

Ngjitësi ZX është i përshtatshëm për veshje pllakash në murre dhe dysheme si në sipërfaqe të brëndshme ashtu edhe në sipërfaqe të jashtme (fig.1). Vetitë thiksotropike lejonë ngjitjen e pllakave në murre duke filluar nga lartë poshtë. Shtimi i Galaktozës Akrilike DUROSTICK në ujë përzierje në raport 1:1, përmirëson karakteristikat teknike të tij, me qëllim që të përgjigjet në premisat e kategorisë C2T (ngjitës i përmirësuar baze çimentor), në bazë të prototipit EN 12004 dhe të skuadrës S1 (ngjitës elastik), në bazë të prototipit EN 12002.

Në këtë mënyrë ngjitësi është i përshtatshëm dhe për pllaka me thithshmëri të ulët, si dhe për nënshtresa që janë nën ndikimin e ndryshimeve temperaturike.

MENYRA E PERDORIMIT

1. Përgatitja e sipërfaqes

Sipërfaqja e vendosjes të jetë e pastër nga pjesë të prishura, pluhura, bojra, yndyra, vajra dhe të laget para zbatimit. Nënshtresat thithëse si edhe porobeton është e domosdoshme të astarohen me Galaktoz Akrilike ose DUROSTICK D-20, në raport përzierje me ujin 1:1. Kartonxhesi është e domosdoshme të astarohent me stabilizues mikromolekular AQUAFIX ose Astar Tretësi të DUROSTICK, pasi më par ngjitësi me shtimin e galaktozave është bërë elasticiteti S1-S2.. Llaçra rafshimi dyshemesh të cilat shkoqen të lyhetn me pluhur hidroizolues dhe stabilues HYDROSTOP FLOOR pasi ka paraprir lagje e kujdesëshme me 2 pjes ujë të përzjea me 1 pjes D-20 ose Galagtozë Akrilie të DUROSTICK.

2. Zbatimi

Zbrazim pluhurin në ujë të pastër në raport 2 pjesë ujë në 5,5 pjesë pluhur ose 6-6,5 lt ujë për 25 kg, duke e përzier me trapan xhirosh të ulta derisa të krijohet një masë homogjene pa plisa. E lëmë masën derisa të piqet për 5-10 minuta dhe e përziejmë periodikisht pa shtuar ujë. Vendosja bëhet me shpatull të dhëmbëzuar, duke e përhapur ngjitësen mbi nënshtresës. Në vazhdim krehim kaq sipërfaqe sa nevojitet që të punojmë për 10-20 minutat në vazhdim (në bazë të kushteve klimaterike), duke evituar kështu krijimin e cipës. Fund vendosim pllakat në vendin e zgjedhur, duke e goditur lehtë me një çekiç lastiku.


KONSUMI


3-5 kg/m2, në bazë të madhësisë së dhëmbëve të spatullës dhe të regullsisë së sipërfaqes.

DEPOZITIMI


Ruhet në amballazhime të mbyllura mirë, në vende të thata dhe nën hije, me lagështi të ulët, të paktën 12 muaj nga data e prodhimit.

UDHEZIME PARANDALIMI


Produkti përmban çimento Portland dhe renditet si iritues. Para çdo përdorimi këshillohuni me udhëzimet mbrojtëse në amballazhin e produktit ose në formularin e të dhënave të siguris.

AMBALLAZHI


Thesë letre 25 kg në paletë 1.500 kg.