| Zgjidhë:

  • Ελληνικά
  • English
  • Shqip
  • Pусский
header-banner_sq
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

DUROSTICK SPECIAL MONOCOTTURA

Ngjitës sipërmarje pllakash

DUROSTICK SPECIAL MONOCOTTURA

DUROSTICK SPECIAL MONOCOTTURA

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

(Rethana matje °C dhe 50% R.H.)

Forma-Ngjyra

Pluhur çimentor - E bardhë

Toksik/i ndezshëm (sipas ΕΝ 88/379)

Jo

Pesha specifike e pluhurit të thatë

1,35±0,05 kg/lt

Kërkesat për ujë

6 lt ujë në 25 kg pluhur

Temperatura e zbatimit

Nga +5 °C deri +35 °C

Termorerzistenca

Nga -20 °C deri +60 °C

Koha e jetës në enë

Të paktën 4 orë

Koha e hapur e zbatimit sipas ΕΝ 1346

20 min

Koha e mikrosistemimeve

15 min

Stukimi fugave

4 - 8 orë në murrë - 24 orë në dysheme

Shkelja

Pas 24 orësh

Dorëzim për përdorim

10 - 14 ditë

REZISTENCAT MEKANIKE

Rezistenca në 28 ditë, sipas ΕΝ 196-1, në:

• përkulje

4,80±0,80 N/mm²

• thyerje

16,10±1,50 N/mm²

Rezistenca në shkëputje, sipas ΕΝ 1348, pas:

• 28 ditësh

1,20 N/mm²

• pjekjes termike +70 °C

0,90 N/mm²

• zhytjes në ujë për 21 ditë

0,90 N/mm²

• 25 cikle ngrirje-shkrirje

0,95 N/mm²

Matjet eksperimentale u realizuan, sipas EN 12004, në laboratorin kimik të DUROSTICK dhe u vërtetuan nga kontrolli i ΚΔΕΠ 9530/2634/222.

U përdorën organet laboratorike të mëposhtme:

Përkulje-Thyerje:CONTROLS MCCC66 Në shkëputje: BRAIVE DYNATEST

Shënim: Mbimbulon me 100% kërkesat e modelit për ngjitës C1 C1

CILESITE

Ngjitës i bardhë me bazë çimentore pllakash qeramike, me rëshqitje të ulët. Ofronë fuqi të madhe bashkngjitëse, është e rezistent ndaj lagështirës dhe fiton shpejt rezistenca mekanike. Renditet në kategorinë C1 sipas EN 12004.

ZBATIME

Ngjitësi SPECIAL MONOCOTTURA është i përshtatshëm për veshje pllakash në murre dhe dysheme dhe mjedise të brëndshme (fig. 1). Shtimi i Galaktozës Akrilike DUROSTICK në ujë përzierje në propcion 1:1, përmirëson karakteristikat teknike të saj, me qëllim që tu përgjigjet kërkesave të kategorisë C2 (ngjitës i përmirësuar me baze çimentore), në bazë të prototipit EN 12004 dhe të skuadrës S1 (ngjitës elastik), në akordë me standartin EN 12002. Në këtë mënyrë ngjitësi është i përshtatshëm dhe për sipërfaqe të jashtme, gjithashtu edhe për pllaka me thithshmëri të ulët.

MENYRA E PERDORIMIT

1. Përgatitja e sipërfaqes

Sipërfaqja e vendosjes të jetë e pastër nga pjesë të prishura, pluhura, bojra, yndyra dhe vajra dhe të laget para zbatimit. Nënshtresat thithëse si edhe porobeton është e domosdoshme të astarohen me Galaktoz Akrilie ose DUROSTICK D-20, në raport përzierje me ujin 1:1. Kartonxhesi Rezistenca në shkëputje, sipas ΕΝ 1348, pas : • 28 ditësh 1,20 N/mm2 • pjekjes termike +70 °C 0,90 N/mm2 • zhytjes në ujë për 21 ditë 0,90 N/mm2 • 25 cikle ngrirje-shkrirje 0,95 N/mm2 Matjet eksperimentale u realizuan, sipas EN 12004, në laboratorin kimik të DUROSTICK dhe u vërtetuan nga kontrolli i ΚΔΕΠ 9530/2634/222. U përdorën organet laboratorike të mëposhtme: • Përkulje-Thyerje : CONTROLS MCCC66 • Në shkëputje: BRAIVE DYNATEST. Shënim : Mbimbulon me 100% kërkesat e modelit për ngjitës C1. DEPOZITIMI Ruhet në amballazhime të mbyllura mirë, në vende të thata dhe nën hije, me lagështi të ulët, të paktën për 12 muaj nga data e prodhimit. UDHEZIME PARANDALIMI Produkti përmban çimento Portland dhe renditet si iritues. Para çdo përdorimi këshillohuni me udhëzimet mbrojtëse në amballazhin e produktit ose në formularin e të dhënave të siguris. AMBALLAZHI 76 Kutikartoni 4 qese 5 kg. Thesë letre 25 kg në paletë 1.500 kg. fig. 1 është e domosdoshme astarohet me stabilizues mikromolekular AQUAFIX ose Astar Tretësi të DUROSTICK, pasi më par ngjitësi me shtimin e galaktozave është bërë elasticiteti S1-S2. Llaçra rafshimi dyshemesh të cilat shkoqen të lyhetn me pluhur hidroizolues dhe stabilues HYDROSTOP FLOOR pasi ka paraprir lagje e kujdesëshme me 2 pjes ujë të përzjea me 1 pjes <strong>D-20</strong> ose <strong>Galagtozë Akrilie</strong> të <strong>DUROSTICK</strong>.

2. Zbatimi

Zbrazim pluhurin në ujë të pastër në raport 2 pjesë ujë në 5,5 pjesë pluhur ose 6-6,5 lt ujë në 25 kg pluhur (1,2- 1,3lt : 5 kg), duke e përzier me trapan xhirosh të ulta derisa të krijohet një masë homogjene pa plisa. E lëmë masën derisa të piqet për 5-10 minuta dhe e përziejmë periodikisht pa shtuar ujë. Vendosja bëhet me shpatull të dhëmbëzuar, duke e përhapur ngjitësin mbi nënshtresë. Në vazhdim krehim kaq sipërfaqe sa nevojitet që të punojmë për 10- 20 minutat në vazhdimë (në bazë të kushteve klimaterike), duke evituar në këtë mënyrë krijimin e cipës. Fund vendosim pllakat në pozicionin e përzgjedhur, duke i goditur lehtë me një çekiç lastiku.


KONSUMI


3-5 kg/m² në bazë të madhësisë së dhëmbëve të spatullës dhe të regullsisë së sipërfaqes.

DEPOZITIMI


Ruhet në amballazhime të mbyllura mirë, në vende të thata dhe nën hije, me lagështi të ulët, të paktën për 12 muaj nga data e prodhimit.

UDHEZIME PARANDALIMI


Produkti përmban çimento Portland dhe renditet si iritues. Para çdo përdorimi këshillohuni me udhëzimet mbrojtëse në amballazhin e produktit ose në formularin e të dhënave të siguris.

AMBALLAZHI


Kutikartoni 4 qese 5 kg.
Thesë letre 25 kg në paletë 1.500 kg.