| Zgjidhë:

  • Ελληνικά
  • English
  • Shqip
  • Pусский
header-banner_sq
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

DUROPOXY 32 nuancash të gatëshme

Ngjitës epoksid & stuko pllakash me 2 përbërës

DUROPOXY 32 nuancash të gatëshme

DUROPOXY 32 nuancash të gatëshme

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Rethana matje 23 °C dhe 50% R.H.

Forma - Ngjyra

Α (rrëshirë) - Pasta e ngurtë - 32 nuanca të gatëshme
Β (ngurtësuesi) - Lëng - Mjalt

Pesha specifike e përzjerjes

1,65±0,05 kg/lt

Analogjia e përzjerjes

12 pjes Α / 1 pjes Β

Koha e jetës në enë

2 orë në 20 °C, 1 orë në 40 °C

Temperatura e zbatimit

Nga +10 °C deri +35 °C

Termorezistenca

Nga - 40 °C deri +110 °C

Shkelja

Pas 16 orësh në 23 °C

Tkurrja

Zero

REZISTENCAT MEKANIKE

Rezistenc 28 ditëshe sipas ΕΝ 196-1 në:

• lakim

30,00 N/mm²

• thyerje

63,50 N/mm²

Rezistenc 7 ditëshe sipas DIN 18156 në:

• shkëputje

3,50 N/mm²

CILESITE

Ngjitës - stuko me dy përbërës, 32 nuancash të gatëshme, pa hollues, me bazë rrëshirëra epokside dhe inerte kuartci të përzgjedhur.

Shfaq karakteristika të veçanta në veshje pllakasgh ç’do lloj tipi, si në bashkngjitje ashtu dhe në stukimin e fugave të tyre.

Eshtë rezistent ndaj acideve, alkaleve, detergjentve të fort, ndaj shumë hullusve organik, gjithashtu dhe ujin e klorinuar dhe me krip. Ka punim të shkëlqyer, ngjitshmëri të lartë në anët e fugave dhe është apsolutisht hidroizolues, pa u njollosur. Eshtë mos përthithës, nuk lejon krijimin e baktereve, pastrohet lehtësisht në bazë të përditshme dhe është rezistent në kushtet e higjenës së rrept. Ofronë bashkngjitshmëri të shkëlqyer në nënshtresa të qëndrueshme dhe kompakte. Për stukim fugash është i përshtatshme për gjerësi fugash 2-10mm.

Para ngurtësimit, pastrohet lehtësisht me ujë të vakët. Bën pjes në kategorin RG, sipas ΕΝ 13888.

ZBATIME

DUROPOXY 32 nuancash të gatëshme është e domosdoshe në mjedise në industrit e përpunimit të mishit- peshkut-perimeve-frutave, thertore, punishte konservimi, produktesh qumështi, kantina piesh, laboratore kimike, industri farmaceutike, lavazho makinash, WC publike, pishina (fig. 1), mjedise notim, banja (fig.2) etj. Eshtë i përshtatshëm për zbatime horizontale dhe vertikale si në mjedise të brëndshme gjithashtu dhe në të jashtme.

MENYRA E PERDORIMIT

1. Përgatitja e nënshtresës për ngjitjen e pllakave - zbatimi.

Sipërfaqet për përdorim me bazë çimenton të jenë të pastra, të jenë hequr matërjalet e shkoqura, pluhurërat, vajrat, yndyrat, bojrat etj. Në se kërkohet, të zmerilohen me letër zmeril No 50 ose me furç teli. Në raste. Në rase të veçanta të bëhet hedhje rrëre. Boshatisim të gjithë përbërsin B (ngurtësues) në kovën me përbërsin A (rrëshira). Përzjerja e përgatitur hapet dhe «krihet» njëtrajtësisht më shpatull të dhëmbëzuar.

2. Stukimi fugave të pllakave - zbatimi

Largojmë nga fugat dhe sipërfaqia e pllakave meturinat e mundshme të ngjitësit dhe heqim pluhurin. Fugat mbushen me shpatull llastiku, duke e hapur dhe shtypur djagonalisht me fugat, pa lënë boshllëqe dhe tepërica.


VEREJTJE

• Fugat e shkoqura ose të çara me bazë çimenton, shkulen në thellësi 3-4 mm. Pasi janë pastruar në mënyrë të kujdesëshme anët e pllakave dhe largohen pluhurërat, mbushim me DUROEPOXY, si më lartë.

• Pishinat me temperatur mjedisi +20 °C dhe lartë, mund të përdoren pas 2 ditësh, por poshtë +20 °C pas 4 ditësh.

• Sistemet epokside janë të ndjeshme në temperaturën dhe lagështinë e ambientit deri në ngurtësimin e plotë të tyre. Temperatura e shtuar ka si rezultat uljen e kohës së jetës së masës, ndërsa lagështia e lartë paraqitjen e vëndeve të erëta ose të çngjyrosura në sipërfaqe gjithashtu dhe në ritjen e kohës përfundimtare të ngurtësimit. Pas përzjerjes së 2 përbërësve dallohet ritje një ritje temperaturën e përzjeres.

• Produkti pas ngurtësimit të plotë të tij është i pa rezikshëm për shëndetin dhe mjedisin.


PASTRIMI I SIPERFAQEVE

Kur DUROPOXY ka «tërhequr» lehtësisht, largojmë tepëricat fillestare me një sfungjer të ashpër të njomë.Më pas vazhdojm pastrimin me sfungjerë të pastër të butë të cilin e shplajm në mënyrë taktike me ujë të pastër të vakët.

Për pastrim më të thjesh dhe të shpejtë përdorni BIOCLEAN EPOXY GROUT CLEANER të DUROSTICK.


ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ


Për bashkngjitje: afërsisht 1,75 Kg / m2 / mm.
Për stukim fugash: 0,2-3,0 kg/m2

TABELA TREEGUESE E KONSUMIT TE STUKIMIT

PERMASA PLLAKASH

GJERESIA E FUGAVE

(në cm)

2 mm

3 mm

4 mm

5 mm

7 mm

10 mm

2 x 2 x 0,3

1,020

1,500

0

0

0

0

4,2 x 4,2 x 0,6

980

1,450

1,950

2,600

3,050

4,390

10 x 10 x 0,6

400

600

800

1020

0

0

15 x 15 x 0,7

310

460

620

790

0

0

20 x 30 x 0,7

200

300

400

500

0

0

30 x 30 x 0,8

180

280

370

450

550

0

40 x 40 x 0,8

0

190

280

350

440

630

50 x 50 x 0,8

0

150

240

310

350

500

(çëmimet e konsumit janë llogaritur në gr/m²)

DEPOZITIMI


Rruhet në mjedise të thata, lagështire të ulët, për të paktën 14 muaj nga data e prodhimit.

AMBALLAZHI


Kuti kartoni 12 copë. 1 Kg (Α+Β).
Enë 5 Kg (Α+Β).

REZISTENCA KIMIKE

EMRI

PERQENDRIMI

THITHJA %

VEREJTJE

Acid laktik

10%

2,6

Nuk ka ndikim

Acid sulfurik

10%

3,6

Nuk ka ndikim

Acid sulfurik

50%

2,1

C’ngjyrosje

Acid nitrik

10%

3,1

Nuk ka ndikim

Acid acetik

10%

6,4

Nuk ka ndikim

Acid hydrochloric

10%

1,9

C’ngjyrosje e lehtësishme

Acid hydrochloric

37%

6,5

C’ngjyrosje

Acid fosforik

10%

2,5

C’ngjyrosje e lehtësishme

Amoniak

10%

2,4

Nuk ka ndikim

Hidroksid natriumi

10%

1,3

Nuk ka ndikim

Hidroksid natriumi

10%

1,6

Nuk ka ndikim

Naft e lehtë

-

0,5

Nuk ka ndikim

Etanol

15%

1,7

Nuk ka ndikim

Etanol

96%

7,7

Nuk ka ndikim

Etanol+Acid acetik

(15%-3%)

2,6

Nuk ka ndikim

ΜΙΒΚ

-

2,1

Nuk ka ndikim

Xylene

-

0,9

Nuk ka ndikim

Mostrat u poqën në temperatur mjedisi për 10 ditë dhe më pas u zytën në reaktorët kimik të mësipërm për 30 ditë në 25οC.