| Zgjidhë:

  • Ελληνικά
  • English
  • Shqip
  • Pусский
header-banner_sq

CILESIA

DUROSTICK njohim se kemi detyrim moral dhe shoqëror të përkujdesemi vazhdimisht dhe kurdo për përmirësimin e kushteve dhe të mjedisit të punës, të siguris dhe higjenës të puntorve në ndërmarrje. Zgjedhim mënyrat më miqësore të prodhimit ndaj mjedisit, me synim shfaqjen e mbetjeve të procedures së prodhimit dhe përdorim paisje mikanologjike specifike të cilat nuk shkaktojn dëme në mjedis.

Vendosja dhe rinovimi I njësve të ç’pluhurosjes me sisteme të evuluara, të cilat jo vetëm nuk lejojn përhapjen në atmosfer të prapambetjeve të procedures së prodhimit por për më tepër ripërdorin pas përpunimit prapambetjet e saj duke I rikthyer sërisht në produkte, duke zdukur në thelb ndotjet dhe mbeturinat e njësive të prodhimit fabrikës.

Përzgjedhja e kujdesëshme dhe përdorimi I amballazheve të produkteve duke përdorur amballazhe të riciklueshme përbën praktik të zakonshme të ndërmarrjes një sër vitesh tashmë dhe njëkohësisht zgjedhje të vetëdishme dhe drejtim të domosdoshëm për sa I përket riciklimit dhe mbrojtjes burimeve natyrore të planetit.

Përkujdesemi në mënyrë që produktet të cilat prodhojm dhe ofrojm në treg të jenë miqësore ndaj përdoruesit dhe mjedisit.

DUROSTICK falemderon të gjithë ju të cilët keni ndihmuar deri më sot dhe do të vazhdoni të ndihmoni në të ardhme në ecurin anodike dhe zhvillimin e saj. Ju japim premtimin tonë se përmirsimi I produkteve dhe zgjidhjeve të cilat ju japim, krijimi I produkteve të reja gjithashtu dhe përqëndrimi I padyshuar në nevojat e bashkëpuntorëve dhe të produkteve tona ishte, është dhe do të jet gjithnjë synimi jon.