| Zgjidhë:

  • Ελληνικά
  • English
  • Shqip
  • Pусский
header-banner_sq

VIZJONI DHE MISIONI

Nikos XoulisHistoria e DUROSTICK fillon 24 vjetë më pare në vitin 1988, kur z. Niko Huli, një njeri pozitiv dhe biznesmen dhioratik vuri gurin themeltar të ndërmarjes në një mjedis 1000m2 në Agj. Anargjirous të Attikës duke punësuar gjithsej vetëm tetë veta. Synimet dhe vizjoni I themeluesit të saj ishte dhe ngelet krijimi, prodhimi dhe dispozimi I produkteve dhe zgjidhjeve cilësore, me respekt ndaj konsumatorit dhe mjedisit, bashkpuntorëve (dyqanet e disponimit) dhe ndaj puntorve të ndërmarrjes. Paralelisht oferta në shoqërin vendore të zones ku DUROSTICK strehon shërbimet prodhuese dhe drejtuese, përbënte dhe përbën përkujdesim serjoz për ne.

DUROSTICK falemderon të gjithë ju të cilët keni ndihmuar deri më sot dhe do të vazhdoni të ndihmoni në të ardhme në ecurin anodike dhe zhvillimin e saj. Ju japim premtimin tonë se përmirsimi I produkteve dhe zgjidhjeve të cilat ju japim, krijimi I produkteve të reja gjithashtu dhe përqëndrimi I padyshuar në nevojat e bashkëpuntorëve dhe të produkteve tona ishte, është dhe do të jet gjithnjë synimi jon.