| Zgjidhë:

  • Ελληνικά
  • English
  • Shqip
  • Pусский
header-banner_sq

KUJDESI SOCJAL I NDERMARRJES

DUROSTICK ndihmës programesh solidariteti social.

Me respekt ndaj bashkjetuesve, mbështesim programe gjakëdhënje vullnetarre, programe informuese për rrëndësin e vullnetarizmit, gjithashtu dhe programe ndihme sociale duke dhën shembullin se me përpjekje të thjeshta dhe veprime të koordinuara realizoen veprat e mbështetjes dhe solidaritetit që të gjith ne në ndërmarje mbështesim.

DUROSTICK mbështet qytetërimin dhe shoqërin bashkëkohore.

Mbështesim veprimtarit kulturore të nivelit të lartë të cilat ju drejtohen shtresash të gjera popullore. Midis këtyre dhe në prizmin e angazhimit tonë me shoqërin e zones ku ndodhet selia e ndërmarrjes, mbështesim "THRIASIT", veprimtari të Bashkis Aspropirgo, të cilat ju drejtohen banorve të kësaj zone dhe ndihmojn në argëtimin dhe kulturën e të gjithve ne.