| Zgjidhë:

  • Ελληνικά
  • English
  • Shqip
  • Pусский
header-banner_sq

NJERZIT E DUROSTICK

DUROSTICK I jep rëndësi të madhe faktorit njerëzor. Jemi të sigurt se të gjithë njerzit kanë mundësi dhe duan të ofrojn rezultate maksimale në përpjekjet që kryejn. Kujdesi ynë përqëndrohet në përpjekjet tona të panegocjueshme për të ndihmuar të gjithë puntorët e ndërmarrjes të arrinë objektivat të cilat ju janë vendosur por dhe objektivat e tyre personale dhe profesjonale. Si do që të jet jemi të derjtë për sa I përket vlerësimit të përpjekjeve të të gjithve sëbashku por dhe të scilit prej nesh. Përpiqemi gjithnjë që puna jon të kontribuar në ritjen e vlerës së shtuar si në ndërmarrje ashtu dhe në produktet që ajo prodhon por dhe në zgjidhjet që propozon në treg. Besojm se puntorët në ndërmarrje (tejkalojn 280) por dhe bashkëpuntorët (mbi 3000), përbëjn pjes të një organizmi. Tërësia dhe pasuria konkuruese e saj në treg sigurohet nga “shëndeti” tërësor por dhe I pjesëshëm I organizmit. Rezultatet të cilat arrim jan në çdo rastë inkurajuese dhe drejtojn hapat tona të ardhëshme të qëndrueshme dhe të shëndetëshme.

Shpërblejm puntorët në ndërmarrje me paga të cilat tejkalojn ato të kontratave kolektive të punës dhe ofrojm një sër avantazhesh në mënyrë që të zgjidhemi dhe të zgjedim ndërmijet më të mirëve të tregut. Nëpërmijet një vlerësimi të drejtë ruajm puntorët më të mire dhe evulojm s’bashku të ardhmen e ndërmarrjes të cilin e ndjekim me shperes dhe optimizëm.

Mësojm nga sukseset dhe dështimet tona!


Ju ofrojm bashkëpuntorve tanë produket cilësie dhe vlere të lartë në çëmime konkurente. Mbështesim lidhjet tona tregëtare me sasi veprash promovimi shitjesh (matëriai të botuar, mostra zbatimesh, stand promovimi, seminare teknike, këshilla teknike dhe mbështetje, teknonjohuri shitje pakice, etj.), gjithashtu dhe me reklamim të drejtë për drejtë të emrit të ndërmarrjes tone të produkteve dhe të zgjidhjeve të cilat disponojm në treg nëpërmijet masmediave të përzgjedhura të cilat kanë të bëjn me publikun I cili na intereson, në bazë të strategjis të ndërmarrjes.